PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK 2018/2019

 

 

Praca Samorządu Uczniowskiego ma na celu rozwijanie i realizowanie założeń na rok szkolny 2018/2019. A są to następujące zagadnienia:

 

I. Rozwijanie samorządności

Cel: Rozwijanie samorządności uczniów.

 

1. Opracowywanie planu pracy SU

2. Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej.

3. Wybory uzupełniające do SU.

4. Spotkania z samorządami klasowymi, informowanie o podejmowanych akcjach, regulaminem SU, statutem szkoły, wew. systemem oceniania.

5. Rozwijanie samorządności przez odpowiednie szkolenia

 

II.  Udział SU w akcjach charytatywnych

Cel:  Odpowiedzialny udział w promowaniu szkoły oraz dbanie o jej dobre imię.

 Kształtowanie wrażliwości dla dobra i potrzeb innych ludzi.

 

1. Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez instytucje lokalne oraz uczniów naszej szkoły.

2. Włączenie się do akcji „góra grosza”.

3. Wspieranie „WOŚP”.

4. Współpraca z fundacjami, które mają na celu pomoc ubogim i potrzebującym pomocy ludziom.

 

 

III. Organizowanie imprez szkolnych lub środowiskowych

Cel:  Kształtowanie w sobie chęci nawiązywania kontaktów społecznych.

Wdrażanie do aktywnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego.

 

1. Mikołajki

2. Walentynki

3. Dzień Wiosny (Dzień Wagarowicza)

4. Dzień Dziecka

5. Pożegnanie maturzystów.

 

IV. Obchody rocznic narodowych

Cel: Kształtowanie uczuć patriotycznych.

Pielęgnowanie i kultywowanie tradycji patriotycznych.

 

1. Rocznica wybuchu II wojny światowej.

2. Dzień Papieski.

3. Święto Niepodległości.

4. Rocznica zbrodni w Katyniu.

5. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

6. Inne uroczystości wynikające z kalendarza.

 

V. Dbałość o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły i we wszystkich salach lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia.

Cel: Kształtowanie odpowiedzialności do podejmowanych zadań porządkowych na terenie szkoły.

1. Współpraca z pracownikami obsługi.

2. Współpraca z dyrekcją szkoły.

3. Współpraca z wychowawcami klas.

 

                                                                                              

                                                                                                       Opiekun: Lipski Krzysztof