A R C H I W U M  -    2013/2014

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 04.09.2014 r. (czwartek) w sali nr 18

(mała sala gimnastyczna)

odbędzie się kiermasz używanych podręczników.

* o godzinie 10.30 dla uczniów klas pierwszych

* o godzinie 11.30 dla uczniów klas starszych.

ORGANIZATORZY:  A. CHOIŃSKA, E. MODZELEWSKA

Dodano dnia: 3 września  2014

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

odbędzie się 1 września 2014
 o godz. 9:00

Obowiązuje zmiana obuwia!!!

Dodano dnia: 27 sierpnia 2014

 

Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego
do wzięcia udziału w konkursie filmowym „Produkt z mojej okolicy”

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu indywidualnie lub w zespole krótkiego spotu telewizyjnego reklamującego najlepszy produkt regionalny. Film reklamowy może być wykonany za pomocą dowolnych środków multimedialnych oraz zawierać wartość artystyczną i techniczną spotu telewizyjnego. Liczy się przede wszystkim kreatywność autorów, oryginalność podejścia do tematu i pomysł.

Technika wykonania spotu telewizyjnego: dowolna, nagranie na płycie CD/DVD

Termin składania prac konkursowych: 15 września 2014 r.

Adres dostarczenia prac: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, 15-441 Białystok, ul. Spółdzielcza 8.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe: Kamery GoPro Hero+ oraz Nagroda Publiczności.

Szczegóły konkursu w Regulaminie.

Konkurs na spot telewizyjny „Produkt z mojej okolicy” odbywa się pod honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty

Dodano dnia: 27 sierpnia 2014

WOLNE MIEJSCA W SZKOLE!!!

Technikum Nr 2:

- technik rolnik – 5 miejsc

- technik drogownictwa – 6 miejsc

III Liceum Ogólnokształcące – 7 miejsc

8.07.2014 r.

 

Dodano dnia: 08 lipca 2014

 

UWAGA: Zmiana wcześniejszego terminu egzaminu poprawkowego z budownictwa ogólnego !!!

Egzamin odbędzie się 28.08.2014 o godz. 9:00

Dodano dnia: 04 lipca2014

 

Wakacje czas zacząć….

27 czerwca 2014r.  odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014. Wśród licznie zgromadzonych uczniów, rodziców i nauczycieli mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli władz samorządowych, kościelnych, Policji i Straży Pożarnej.

Tradycyjnie uroczystość rozpoczął Pan Dyrektor Jan Zakrzewski okolicznym przemówieniem. Ciepłe słowa do młodzieży, rodziców, i nauczycieli skierował Starosta Zambrowski Stanisław Krajewski oraz ks. prał. dr Jerzy SAMSEL – proboszcz parafii  p. w. Trójcy Przenajświętszej .

Ważnym momentem tej uroczystości było wręczenie nagród przez zaproszonych gości uczniom wyróżniającym się w nauce i zachowaniu oraz angażującym się w działalność pozaszkolną.

Nie zabrakło słów uznania oraz podziękowań dla rodziców uczniów mających wybitne osiągnięcia.

Ciekawym punktem tej uroczystości była część artystyczna przygotowana przez uczniów  klasy II TH pod kierunkiem pani Justyny Nowowiejskiej.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji  - kliknij tutaj

Dodano dnia: 29 czerwca 2014

 

UWAGA!!!

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się
 27 czerwca 2014 (piątek) o godz. 11:00

 

Dodano dnia: 25 czerwca 2014

 

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

W ROKU SZKOLNYM 2013/14

 

27.08.2014 r. (środa)  g. 9.00

- egzamin pisemny i ustny z matematyki, chemii

 

28.08.2014 r. (czwartek)  g. 9.00

- egzamin pisemny i ustny z języka polskiego

              - egzamin z budownictwa ogólnego (zmiana terminu)

Dodano dnia: 25 czerwca 2014

 

W sobotę 14 czerwca 2014r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji na rzecz profilaktyki uzależnień „Ogólnopolski Głos Profilaktyki”, którego celem jest zwrócenie uwagi na problemy uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka.

 

Dodano dnia: 22 czerwca 2014

 

Zmagania matematyczne w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie

 

 

W dniu 13 czerwca 2014 roku w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie odbył się szkolny konkurs matematyczny pod hasłem „Z matematyką za pan brat”, zorganizowany przez panią Elżbietę Modzelewską. Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwały uczennice klasy III technikum ekonomicznego – Joanna Przybysławska, Aleksandra Chajęcka, Aleksandra Górska i Marlena Wyszomirska.

W konkursie brały udział  klasy drugie liceum ogólnokształcącego, technikum handlowego i technikum rolniczego. Każda z klas wytypowała pięcioosobowe delegacje, które reprezentowały zespoły klasowe w zmaganiach  matematycznych. Do czuwania nad przebiegiem konkursu powołano jury w składzie: pani Magdalena Rogińska, pan Stanisław Kowalewski, pan Krzysztof Radomski, pan Mariusz Dąbrowski.

Delegacje klas musiały wykazać się wiedzą matematyczną jak również zdolnościami plastycznymi. Jedną z konkurencji było wykonanie plakatu reklamującego Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR”, gdzie głównym motywem była postać kangura.

 

Oto efekty pracy drużyn.

 

 

Zmagania klas były na wyrównanym poziomie. Liczby zdobytych punktów w poszczególnych klasach różniły się od siebie w niewielkim stopniu. Oto wyniki konkursu:

I   MIEJSCE –  KLASA II LOpol

II  MIEJSCE –  KLASA II TH, TR

III MIEJSCE –  KLASA II LOpoż.

Gratulujemy wszystkim klasom zdobytych miejsc.

Wszyscy zebrani na sali nauczyciele i uczniowie bawili się świetnie!

Do zobaczenia za rok!

Organizator

Elżbieta Modzelewska

 

Dodano dnia: 21 czerwca 2014

 

Wycieczka do Drozdowa

W czwartek 12 czerwca uczniowie klas pierwszych naszej szkoły wraz z opiekunami zwiedzali Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Na początku przeprowadzone zostały  dwie  lekcje  muzealne na  następujące tematy: „Nasze nietoperze” oraz „Najpospolitsze, małe zwierzęta żyjące w  glebie”. Następnie uczniowie oglądali wystawę pt.:„ Ziołowe tajemnice. Rośliny lecznicze Doliny Narwi”, która połączona była z chatką zielarki –w której poczuliśmy klimat przeszłości i zapachy ziół.

Kolejna ekspozycja: „Trofea Łowieckie" była łącznikiem między „Salonem dworskim" – wystawą historyczną, a cyklem wystaw typowo przyrodniczych. Na ścianach obejrzeć można było skóry, poroża i inne trofea stanowiące ozdobę i powód do dumy w niejednym domu możnowładcy. Kolejne wystawy – „ Szata roślinna, Ptaki i Ssaki Kotliny Biebrzańskiej” oraz „ Podwodny Świat Pięciu Kontynentów” popularyzowały wiedzę na temat bogactwa flory i fauny Kotliny Biebrzańskiej.

Następnie młodzież udała się na spacer po Parku Podworskim, który połączony był z oglądaniem stanowisk ścieżki edukacyjnej „ Ostoja Drozdowska”. Na koniec w ramach integracji zespołów klasowych odbyło się ognisko kończące pobyt w Drozdowie.

Cele i założenia wycieczki wynikały z realizacji podstawy programowej z biologii.

 

Dodano dnia: 20 czerwca 2014

 

25 kwietnia 2014r. ukończył szkołę pierwszy rocznik klasy liceum ogólnokształcącego o profilu pożarniczym. Uczniowie w toku nauki doskonalili wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w ćwiczeniach i pokazach bojowych, w zawodach sportowo-pożarniczych i konkursach, zdobywając wysokie miejsca. Uczniowie przyczynili się do promocji naszej szkoły w środowisku lokalnym, angażując się w organizowanie dni otwartych w szkole oraz uczestnicząc w prezentacji i promocji ZSA w szkołach gimnazjalnych.

p. Małgorzata Załuska

 

Dodano dnia: 20 czerwca 2014

 

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE PRZY REKRUTACJI DO SZKOŁY

·         składanie dokumentów od 23 kwietnia do 30 maja 2014r. do godz.15:00

·         składanie dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami 
od 2 czerwca do 13 czerwca 2014r. do godz. 15:00

·         składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 1 lipca 2014r. do godz. 15:00

·         ogłoszenie listy przyjętych 3 lipca 2014r. o godz. 10:00

·         potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
od 4 lipca do 7 lipca 2014r. do godz 15:00

·         ogłoszenie wolnych miejsc 8 lipca 2014r. o godz 15:00

·         składanie dokumentów wraz z oryginałem świadectw i zaświadczeń
od 9 lipca do 10 lipca 2014r. do godz 12:00

·         ogłoszenie listy ostatecznie przyjętych 10 lipca 2014r. o godz. 15:00

 

KULTURA ROSJI NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

 

          W czwartek 15 maja uczniowie klas: 2 T, 1 LOp, 1 TR oraz 1 TH wraz z opiekunami: panią B. Rybicką oraz panią A. Janczarską uczestniczyli w XII Podlaskim Festiwalu Sztuki i Nauki.

           Na początku odbyło sie spotkanie na wydziale filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, które miało na celu przybliżenie słuchaczom zagadnień z szeroko pojętej kultury Rosji. Uczniowie obejrzeli wystawę różnorodnych symboli i pamiątek przywiezionych z Rosji, zobaczyli prezentację multimedialną, a także mieli okazję napić się herbaty z prawdziwego rosyjskiego samowara. Następnie młodzież obejrzała pełną humoru sztukę W. Sołoguba w języku rosyjskim. W rolę bohaterów wcielili się studenci filologii rosyjskiej. Na koniec spotkania odbył się konkurs z zakresu kultury, literatury, historii oraz krajoznawstwa Rosji. Uczniowie „Siwej” bardzo chętnie odpowiadali na pytania i wygrali wiele drobnych upominków.

             Wyjazd okazał się bardzo udany oraz przyniósł wiele radości i cennej wiedzy.

Dodano dnia: 18 maja  2014

 

Dzień Otwarty w Naszej Szkole.

 

Piękna pogoda i duża frekwencja gimnazjalistów sprawiły, że tegoroczny Dzień Otwarty w naszej szkole można uznać za udany. 13 maja 2014r. naszą szkołę tłumnie odwiedziła młodzież klas trzecich gimnazjów z powiatu zambrowskiego.

 

Nauczyciele i uczniowie ZSA zaprezentowali ofertę edukacyjną na nowy rok szkolny. Przygotowano wiele atrakcji, które dostarczyły informacji o szkole i kierunkach kształcenia. Goście mogli zwiedzić różne pracownie i sale lekcyjne. Wzięli też udział w loterii fantowej oraz konkursach, w których można było wygrać atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

Uczniowie klas o profilu policyjnym i strażackim pokazali akcję gaśniczą, umiejętności strzeleckie oraz tresurę psa.

 

Młodzi ludzie opuścili mury naszej szkoły zadowoleni. Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy do kontynuowania nauki już we wrześniu.

Dodano dnia: 18 maja  2014

 

Wystawa w OWR w Zambrowie z naszym udziałem.

             30 kwietnia 2014 r. w Ośrodku Wsparcia Rodziny w Zambrowie odbył się wernisaż wystawy zatytułowanej „Bóg. Anioł. Człowiek”. Otwarcia wystawy dokonał kierownik placówki p. S. Tarnowski, który przybliżył tematykę i celowość ujęcia zagadnienia.

             Wystawa była również okazją do dziękczynienia za kanonizację Jana Pawła II - Największego z Rodu Polaków.

             Warto dodać, że wśród eksponatów znalazły się prace wolontariuszy z naszej szkoły. Znacznym zainteresowaniem cieszyły się prace Marianny Polit. Gratulujemy!

Dodano dnia: 17 maja  2014

 

Otwarte spotkanie papieskie w ZSA

             28.04.2014 r. w naszej szkole odbyło się otwarte spotkanie dla rodziców, dobroczyńców i współpracowników szkoły. Na zaproszenie Szkolnego Koła Wolontariatu przybyło wiele znakomitych gości z miasta i powiatu, którzy w różnoraki sposób współpracują z naszą szkołą. Otwarcia spotkania i powitania gości dokonała p. Anna Maleszewska.

             Uroczystość była dziękczynieniem za kanonizację Jana Pawła II. Młodzież skupiona w Kole Wolontariatu przygotowała program słowno – muzyczny ukazujący drogę Karola Wojtyły do świętości, który przywołał wiele wspomnień. Zaproszeni goście i nauczyciele nie kryli wzruszenia.

             Jan Paweł II uczył nas – Polaków, że człowiek jest wielki wtedy, kiedy potrafi dzielić się dobrem z innymi, dlatego spotkanie było doskonałą okazją do podziękowania wszystkim Rodzicom, Współpracownikom, Nauczycielom i Dobroczyńcom szkoły za okazywaną życzliwość, współpracę oraz wsparcie duchowe i materialne oraz nadania tytułu Przyjaciel Szkoły.

             Na zakończenie uroczystości głos zabrał p. Jan Zakrzewski – dyrektor szkoły, który podziękował uczestnikom za obecność, współpracę i zaangażowanie na rzecz szkoły.

            

Red. Koło Wolontariatu

Dodano dnia: 17 maja  2014

 

28.04.14r. W ramach Wieczoru Fredrowskiego zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie uczniowie mieli okazję być na premierze dwóch jednoaktówek: Pierwsza lepsza oraz Świeczka zgasła w wykonaniu Teatru Młodego Aktora zrealizowanych pod opieką pani Agnieszki Krasienkiewicz. Po spektaklu uczniowie wymienili opinie oraz wrażenia  z aktorami i panią reżyser.

 

Dodano dnia: 04 maja  2014

 

Spotkanie Otwarte Miłośników Książki.

24.04.14r. W ramach innowacji pedagogicznej Bliżej sztuki i słowa oraz obchodów Światowego Dnia Książki i Prasy w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie zorganizowano Spotkanie Otwarte Miłośników Książki. Na spotkaniu obecni byli wspaniali prelegenci: Grażyna Wyszyńska, Barbara Boraczewska, Jolanta Chrostowska- Sufa oraz nauczyciele- bibliotekarze z zambrowskich szkół oraz uczniowie ZSA. Uroczystość wzbogacił występ młodych aktorów z Przedszkola Nr 3 w Zambrowie przygotowany pod opieką pań: Jolanty Burak oraz Magdaleny Jasińskiej. W czasie spotkania pani wicedyrektor Teresa Rebenda oraz realizatorzy innowacji pedagogicznej- Agata Choińska i Justyna Nowowiejska  złożyli podziękowania sponsorom projektu: p. Zenobii Zalewskiej- Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie, p. Andrzejowi Bałazemu- właścicielowi Zakładu Pogrzebowego, p. Worosilakom- właścicielom firmy- Wortel, p. Dorocie i Stefanowi  Milewskim- właścicielom pizzerii Diavolo.

Pierwsze tego typu spotkanie odbyło się pod hasłem Myślę, więc czytam i było wspaniałą okazją do uświadomienia młodzieży, jak istotne w rozwoju młodego człowieka jest czytanie książek.

Dodano dnia: 04 maja  2014

 

III Międzynarodowe Targi Książki

Grupa młodzieży biorących udział w innowacji pedagogicznej „Bliżej sztuki i słowa” pod opieką pań Agaty Choińskiej oraz Justyny Nowowiejskiej wzięła udział w targach książki zorganizowanych w dniach 11 - 13 kwietnia w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. III Międzynarodowe Targi Książki to jedyne, na taką skalę, przedsięwzięcie organizowane po tej stronie Wisły. W czasie spotkania uczniowie mieli okazję zapoznać się z najnowszą ofertą wydawniczą wielu wydawnictw oraz wziąć udział w spotkaniu autorskim z państwem Jagielskich i zwiedzić obiekt Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

 

 

Dodano dnia: 04 maja  2014

 

Wycieczka z książką w tle.

10.04.2014r. uczniowie klasy II TH, II LO oraz III TE i TR wraz z opiekunami zwiedzili Książnicę Podlaską w Białymstoku. Dzięki życzliwości pracowników, jednej z największych bibliotek w naszym rejonie, uczniowie mieli okazję zobaczyć gmach instytucji oraz zapoznać się ze zbiorem i konserwacją starodruków. W ramach jednodniowej wycieczki grupa odwiedziła również zamek w Tykocinie i Kiermusach. Zgromadzone tam eksponaty oraz historie opowiedziane przez kustoszy przybliżyły zwiedzającym wspaniałą historię rycerstwa polskiego oraz ciekawą i bogatą przeszłość naszego rejonu. Dodatkową atrakcją było wspólne ognisko zorganizowane w Pentowie- Europejskiej Wiosce Bocianiej.

Dodano dnia: 04 maja  2014

 

Życzenia Wielkanocne

Dodano dnia: 18 kwietnia  2014

 

Święto Patrona Szkoły

W dniu 11 kwietnia 2014 po raz siódmy nasza szkoła obchodziła święto patronów: Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty oraz Mazowieckiej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii im. gen. Józefa Bema.

 W uroczystości udział wzięli: poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, ks. dziekan prałat Jerzy Samsel, córka sierż. Jakuba Prusa – Zofia Gosk, przedstawiciele władz powiatu zambrowskiego, przedstawiciele zambrowskiej policji i straży, przewodniczący Rady Rodziców ZSA, dyrektorzy szkół powiatowych oraz delegacje uczniów.

Na wstępie dyrektor ZSA Jan Zakrzewski  przybliżył gościom historię nadania patronów Zespołowi Szkół Agroprzedsiębiorczości. Głos zabrał również jeden z zaproszonych gości - Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, który odniósł się do aktualnej sytuacji szkół wojskowych i Wojska Polskiego oraz m.in. córka sierż. Jakuba Prusa – Zofia Gosk.

W ramach zaprezentowanej części artystycznej uczniowie śpiewali pieśni patriotyczne, które dawniej towarzyszyły oficerom podczas służby oraz recytowali wiersze.

 

Ponadto na uroczystości rozstrzygnięto V Powiatowy Konkurs Katyński pod patronatem IPN w Białymstoku oraz Starosty Zambrowskiego. W konkursie rywalizowało 29 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych uczniowie naszej szkoły: Adam Kłosek i Magdalena Brulińska zajęli I i II miejsce.

Laureaci otrzymali nagrody z rąk Posła na Sejm RP Jarosława Zielińskiego, wicestarosty zambrowskiego Stanisława Rykaczewskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Józefa Dąbrowskiego oraz przewodniczącego komisji konkursowej Łukasz Lubicz-Łapiński.

Na zakończenie uroczystości goście i delegaci udali się na plac szkolny, gdzie pod posadzonymi w 2010 roku Dębami Katyńskimi złożono kwiaty jako hołd zamordowanym w Katyniu oficerom.

 

 

 

Dodano dnia: 18 kwietnia  2014

 

I Podlaskie Forum Klas Mundurowych w Białymstoku

 

Uczniowie  liceum o profilu policyjnym Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości - ,,Siwej” z Zambrowa Anita Kozłowska, Joanna Muszyńska, Anna Muszyńska, Katarzyna Pac oraz Adam Zaręba pod opieką inspektora policji Krzysztofa Radomskiego uczestniczyli w I Podlaskim Forum Klas Mundurowych w Białymstoku .

Tematem przewodnim spotkania było pytanie ,,Patriota -kto to taki”? W dyskusji wspólnie z młodzieżą uczestniczyli przedstawiciele policji, wojska i straży granicznej. Forum było też okazją do integracji uczniów oraz płaszczyzną do bezpośredniej wymiany wrażeń z uczęszczania do klas o charakterze mundurowym. W przerwie rozmów uczestnicy zostali poczęstowani tradycyjną wojskową ,,grochówką”.

Zwieńczeniem konferencji było zwiedzanie Białegostoku. Uczestnicy odwiedzili świątynie prawosławną i katolicką oraz Pałac Branickich .Na pożegnanie młodzież wraz z opiekunami została podjęta słodkim deserem.

Dodano dnia: 17 kwietnia  2014

 

 

„Z uśmiechem Ci do twarzy”

Tym zdjęciem Wasza koleżanka Aleksandra Chajęcka z kl. III TE wygrała konkurs organizowany przez  Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną pod hasłem „ Z uśmiechem Ci do twarzy”. Gratulujemy

 

 

 

 

 

 

Dodano dnia: 17 kwietnia  2014

 

ZSA w akcji „Zaczytani”. Dołącz i Ty!

 

Nasza szkoła  włączyła się w ogólnopolską akcję „Zaczytani”. W ramach kampanii w bibliotece szkolnej utworzyliśmy punkt zbiórki książek. Nawiązaliśmy współpracę z ogólnopolską kampanią pod hasłem „Zaczytani”. Jest to charytatywne przedsięwzięcie, pod patronatem pani prezydentowej Anny Komorowskiej.

Celem przedsięwzięcia jest wyposażenie placówek i instytucji, w których przebywają dzieci oraz młodzież w biblioteki. Przez dwa miesiące uczniowie oraz wszystkie osoby chętne mogą przekazać używane lub nowe książki do punktu zbiórki w bibliotece szkolnej ZSA.

Przekazane książki trafią do potrzebujących placówek (oddziały dziecięce, placówki terapeutyczno-wychowawcze, świetlice środowiskowe, hospicja itp.). Ważnym elementem akcji jest fakt, że dzieci mogą zabrać wybraną książeczkę do domu, a to pomoże zaszczepić w nich pasję do czytania i pobudzi wyobraźnię. Dzieci będą mogły choć na chwilę zapomnieć o chorobie, przenieść się w świat bajek i marzeń.

 

„Czytanie to najpiękniejsza zabawa jaką ludzkość sobie wymyśliła”.

 W. Szymborska

 

Dodano dnia: 13 kwietnia  2014

 

Uczniowie ZSA z wizytą u Policjantów.

 

Jakie przyspieszenie posiada nowy radiowóz zambrowskiej drogówki? Jaką mocą dysponują motocykle, którymi policjanci patrolują drogi powiatu? Jak wygląda wnętrze izby zatrzymań/aresztu/oraz jak twarde są znajdujące się tam prycze/łóżka/? Jak  uniknąć zagrożeń patologiami? Jakie są zasady odpowiedzialności karnej nieletnich?

 Na te i wiele innych pytań odpowiadali zambrowscy policjanci 45 uczniom Zespołu Szkół  Agroprzedsiębiorczości - ,,Siwej” z Zambrowa.

Młodzież, dzięki uprzejmości Pana Inspektora Andrzeja Popko, koleiny raz gościła w Komendzie Powiatowej Policji w Zambrowie. Było to okazją do zapoznania się ze sprzętem, pojazdami oraz wyposażeniem policjantów. Nie brakowało okazji do bezpośrednich rozmów uczniów z funkcjonariuszami.

Spotkanie w bardzo serdeczny i profesjonalny sposób prowadziła Pani sierżant sztabowa Agnieszka Predko przy pomocy starszego sierżanta Pawła Korytkowskiego oraz aspiranta Mariusza Dąbrowskiego i aspiranta Krzysztofa Wagnera. Opiekę nad młodzieżą sprawował inspektor policji Krzysztof Radomski.

 

Dodano dnia: 13 kwietnia  2014

 

Wystawa „ZSA wspomina Jana Pawła II”

             W przededniu kanonizacji Wielkiego Polaka bł. Jan Pawła II cały świat podejmuje wiele inicjatyw, które pozwalają zrozumieć wielkość naszego Ojca Świętego. Nasza szkoła również podjęła działania mające na celu przypomnienie postaci Papieża oraz integrujące środowisko szkolne. Z inicjatywy Koła Wolontariatu, społeczność naszej szkoły została zaproszona do przygotowania osobistych wspomnień, doświadczeń, przeżyć związanych z Osobą Ojca Świętego. Na wystawę napłynęło ponad 180  prac autorstwa nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów klas II, klas III, klasy IV TR oraz kl. I LO. Wybrane treści zostały zapisane, opracowane i zaprezentowane na wystawie papieskiej.

             Wystawa jest doskonałą okazją do odkrywania wielkości Błogosławionego, a od 27 kwietnia b.r. Świętego Papieża Polaka.

             Nad przygotowaniem wystawy czuwali: p. A. Maleszewska, p. A. Choińska,
p. J. Nowowiejska, p. W. Maleszewski oraz uczennice z kl. II LOp, II TH oraz III TE.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie Dyrekcji szkoły, Nauczycielom, Pracownikom, Rodzicom oraz Uczniom za podjęcie się współtworzenia tej wielkiej inicjatywy.

 

Red. Koło Wolontariatu

Dodano dnia: 2 kwietnia  2014

 

Międzyszkolna Konferencja Papieska pt. „Szukałeś nas… Jesteśmy”.

27 marca 2014 r. w naszej szkole odbyła się Międzyszkolna Konferencja Papieska pt. „Szukałeś nas… Jesteśmy”.

 Gościem honorowym uroczystości był J. E. Ks. Bp Tadeusz Bronakowski. W spotkaniu udział wzięli również: Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Wicestarosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski, Komendant Policji Powiatowej w Zambrowie Andrzej Popko, Przewodniczący Rady Rodziców ZSA Sławomir Zalewski oraz dyrektorzy i delegacje zambrowskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Otwarcia konferencji dokonał dyrektor Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości p. Jan Zakrzewski, a słowo wstępne wygłosili: Poseł na Sejm RP p. Jarosław Zieliński oraz Wicestarosta Zambrowski p.Stanisław Rykaczewski. Przedstawiciele władzy ustawodawczej i samorządowej nawiązali do osoby Jana Pawła II i Jego wpływu na życie Polski, świata i Kościoła oraz zwrócili uwagę na wielkie przywiązanie i zaufanie Papieża – Polaka do młodzieży.

 Delegacje z poszczególnych przedszkoli i szkół zaprezentowały montaże słowno-muzyczne przybliżające postać naszego Rodaka.

 Na zakończenie konferencji głos zabrał Ks. Bp Tadeusz Bronakowski, który powiedział m.in.:

 „Dzisiejsze spotkanie pięknie wpisuje się w program duchowych przygotowań do kanonizacji Jana Pawła II. Od 27 kwietnia, czyli niedzieli Miłosierdzia Bożego jeżeli ktoś zapyta nas kim był Jan Paweł II odpowiemy – był świętym. To będzie najkrótsza opowieść i streszczenie całego owocnego pontyfikatu Jana Pawła II. (…) Kościół wynosi na ołtarze świętych przede wszystkim dlatego, że święci w każdej epoce będą mieli bardzo wiele do powiedzenia. A co ma do powiedzenia nam Jan Paweł II? On przykładem swojego życia zachęcał nas wszystkich także do świętości.”

 Podsumowania uroczystości dokonał Dyrektor Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości p. Jan Zakrzewski, który podziękował organizatorom, nauczycielom, dyrektorom szkół dzieciom i młodzieży oraz zaproszonym gościom za udział w konferencji poświęconej osobie bł. Jana Pawła II.

Uroczystości towarzyszyła wystawa zatytułowana „ZSA wspomina Jana Pawła II”.

Konferencja była wspaniałą okazją do integracji różnych środowisk oświatowych z naszego miasta i wymianą myśli - wspomnień o Błogosławionym Janie Pawle II.

Szkolne Koło Wolontariatu wraz z opiekunem p. A. Maleszewską, nauczycielami współpracującymi – p. A. Choińską, p. J. Nowowiejską i p. W. Maleszewskim składają serdeczne podziękowanie Wszystkim Uczestnikom Międzyszkolnej Konferencji Papieskiej pt. Szukałeś nas… Jesteśmy” za obecność i współtworzenie uroczystości.

 

Red. Koło Wolontariatu

Dodano dnia: 30 marca  2014

 

W bieżącym roku szkolnym  w naszej szkole jest realizowany innowacyjny program edukacji finansowej „Moje finanse”. Jego celem jest poszerzenie wiedzy uczniów dotyczącej zasad działania sektora finansowego oraz kształtowanie umiejętności, które umożliwią im efektywne zarządzanie finansami osobistymi i budowanie własnego bezpieczeństwa finansowego. Program wykorzystuje nowatorskie metody pracy z uczniami. Składa się z następujących modułów tematycznych: „Świat finansów”, „Polubić banki”, „Moje inwestycje”, „Inwestycja w przyszłości”. Realizowany jest w klasie III TE przez p. Katarzynę Markowską oraz w klasie I LO przez p. B. Ciborowską.

Dodano dnia: 30 marca  2014

 

Pan Radosław Szlendak nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Drogownictwa – zwycięzcą konkursu Instytutu Pamięci Narodowej : „Zbuduj pomnik Żołnierzom Wyklętym”.

Zwycięska praca przedstawia pomnik jako monolityczną bryłę granitu, której to przełamanie tworzy kształt drzewa- symbolu domu, jakim stał się las dla Żołnierzy Wyklętych, a także niezłomności, dumy i odrodzenia. Na cokole znajduje się fragment wiersza Z. Herberta:

 

„Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu

po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę

idź wyprostowany  wśród tych co na kolanach

wśród odwróconych plecami  i obalonych w proch”.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Dodano dnia: 26 marca  2014

 

Materiał promocyjny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

„Nasza szkoła bierze udział projekcie „CZAS NA STAŻ – regionalny program staży dla uczniów szkół zawodowych w niemieckich przedsiębiorstwach” podnosząc jakość kształcenia praktycznego naszych uczniów we współpracy z niemieckimi i podlaskimi pracodawcami.”

 

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie bierze udział w projekcie ponadnarodowym „CZAS NA STAŻ – regionalny program staży dla uczniów zawodowych w niemieckich przedsiębiorstwach”. W projekcie tym biorą udział nauczyciele oraz uczniowie z Technikum Nr 2 w zawodzie: technik drogownictwa.

W ramach projektu zostało przeszkolonych czterech nauczycieli w zakresie organizacji Dualnego Systemu Kształcenia oraz współpracy ponadnarodowej i staży dla uczniów w Niemczech i firmach podlaskich. W dniach 4-7 marca 2014 r. został zorganizowany wyjazd studyjny do Niemiec  w zakresie Dobrych Praktyk Dualnego Systemu Kształcenia oraz organizacji staży dla uczniów szkoły w Niemczech w 2014 roku.

W wyjeździe brali udział nauczyciele reprezentujący szkołę w tym projekcie. W czasie pobytu w Götz, Potsdam i Berlinie uczestnicy wyjazdu zapoznali się ze szkolnictwem zawodowym w Niemczech i miejscem odbywania stażu przez uczniów.

W miesiącach kwiecień-maj 2014 roku odbędzie się szkolenie dla 10 uczniów z zakresu Dualnego Systemu Kształcenia, Rozwoju Kariery oraz nauki języka niemieckiego w zakresie stażu. Następnie w lipcu 2014 roku 10 uczniów Technikum Nr 2 w zawodzie: technik drogownictwa odbędzie staż w podlaskich firmach wraz z wypłatą stypendium oraz z tygodniowym stażem zagranicznym w Niemczech.

Udział ZSA w tym projekcie wpisuje się w perspektywiczne działania związane z planowaniem Przyszłości Edukacji Zawodowej w naszym regionie i mieście, promuje kształcenie zawodowe, lepiej przygotowuje uczniów do pracy zawodowej i współpracy europejskiej.  

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z wyjazdu studyjnego do Niemiec.

 

Autor tekstu: Teresa Rabenda

Autor zdjęć: Radosław Szlendak

Dodano dnia: 18 marca  2014

 

Dnia 14 marca 2014 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku odbył się etap finałowy VII Konkursu Wiedzy Młodego Przedsiębiorcy.

Celem konkursu było promowanie wśród młodzieży naszego regionu idei przedsiębiorczości, a także aktywnej postawy do życia, inicjatyw w działaniu oraz kreatywności.

Naszą szkołę godnie reprezentowali uczniowie z klasy III Technikum Ekonomicznego: Dębek Kamil, Zalewski Kacper oraz z klasy IV Technikum Rolniczego: Chrostowski Karol, Gromek Bartłomiej, Nowowiejski Marcin pod opieką p. Katarzyny Markowskiej.

Pierwsza część zmagań polegała na rozwiązaniu 30 pytań testowych o różnym stopniu trudności.

Sukcesem zakończyła się druga część etapu finałowego: Kacper Zalewski zajął IV miejsce, a zdecydowała o tym symulacja rozmowy kwalifikacyjnej. Gratulujemy!

 

Dodano dnia: 18 marca  2014

 

Wyjazd do Długoborza na spotkanie z podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

 

W dniu 07.03.2014r. w ośrodku szkolno - wychowawczym w Długoborzu nasi uczniowie po raz kolejny mieli okazję zaprezentować inscenizację pt.: Krawiec Niteczka. Przedstawienie oraz nasza młodzież zostali bardzo mile przyjęci zarówno przez podopiecznych ośrodka, jak również nauczycieli i jego pracowników. Dyrektor - p. J. Grzyb, podziękował za pamięć oraz podkreślił potrzebę współpracy na rzecz eliminacji barier w kontaktach międzyludzkich.

Wyjazd do ośrodka  uświadomił naszej młodzieży, że obok nas są również osoby niepełnosprawne, które potrzebują wsparcia oraz pomocy, ale jednocześnie dają dużo w zamian i nie powinniśmy się ich bać. Pracownik ośrodka - pani Barbara Pęska oprowadziła nas po ośrodku, zaprezentowała sale do stymulacji polisensorycznej, pracownie artystyczne oraz udzieliła wielu informacji na temat swojej pracy.

Dodano dnia: 15 marca  2014

 

Żywa lekcja historii w ZSA

Od 2011 roku, z inicjatywy ś.p. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji 7 marca w naszej szkole odbyło się spotkanie młodzieży z rekonstruktorami Stowarzyszenia „Grupa Wschód”.

 Uczniowie zapoznali się z historią żołnierzy, którzy po zakończeniu II wojny światowej walczyli z władzami komunistycznymi o wolna Polskę. Dowiedzieli się o działaniach podziemia niepodległościowego prowadzonych w naszym regionie. Poznali historię rodzin Żołnierzy Wyklętych, które były prześladowane przez komunistyczny reżim i zepchnięte na margines społeczeństwa.

 Po wysłuchaniu wykładu uczniowie mieli możliwość przyjrzeć się broni oraz sprawdzić jej wagę, a także obejrzeć mundury jakie nosili żołnierze.

 To była piękna lekcja historii.

Red. P. Ewa Zaniewska

Zdjęcia pochodzą z portalu zambrowiacy.pl

Dodano dnia: 15 marca  2014

 

Wyjście do kina na film Złodziejka książek

W dniu 06.03.2014r. wybrana grupa młodzieży wzięła udział w projekcji filmu Złodziejka książek. Tytułowa postać to 9- letnia dziewczynka, która kocha książki, a jej pasja czytania pozwala przetrwać trudne chwile w czasie II wojny światowej. Wzruszająca opowieść o przyjaźni, miłości oraz trudnych relacjach międzyludzkich, które przełamuje wspólne czytanie książek. Film uświadamia jaką wartość posiada słowo pisane, umiejętność czytania oraz obcowania z dziełem literackim. Opinie na jego temat były bardzo pozytywne, wiele osób opuściło salę ze łzami w oczach. Warto dodać, że bilety na film w całości zostały pokryte ze środków pozyskanych od sponsorów.

Dodano dnia: 15 marca  2014

 

Nasze działania docenione przez Centrum Edukacji Obywatelskiej

 w Warszawie.

Od listopada 2013 r. w naszej szkole jest realizowany program edukacyjno-wychowawczy „Solidarna szkoła” przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Europejskim Centrum Solidarności. Program zakłada realizację zajęć edukacyjnych z zakresu społeczeństwa obywatelskiego oraz inne działania mające na celu integrację społeczności lokalnej. Celem programu jest wychowanie do wartości odwołujących się do poczucia solidarności społecznej, tożsamości i odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, w której żyją i uczą się młodzi ludzie. W założenia projektu wpisują się również zadania podejmowane przez wolontariat.

W ramach projektu zostały zorganizowane m.in. szkolne i miejskie obchody Światowego Dnia Życzliwości, Światowego Dnia Chorego w zambrowskim szpitalu połączone z występem szkolnej grupy teatralnej, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy tematyczne, „solidarnościowe” zajęcia edukacyjne dla klas II i III oraz sympozjum naukowe „Wokół praw człowieka”.

Podejmowane działania programu „Solidarna szkoła” są systematycznie dokumentowane na ogólnopolskiej platformie edutuba. Spośród kilkudziesięciu szkół biorących udział w projekcie upubliczniane są działania wyróżniających się placówek. Od 5 marca b.r. do grona tych placówek dołączyła nasza szkoła!

Opiekunowie: A. Maleszewska, W. Maleszewski

Dodano dnia: 15 marca  2014

 

Etap powiatowy 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

 

W dniu 03.03.2014r., w etapie powiatowym 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, który odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury, wystąpił uczeń klasy I LO- Piotr Czajkowski. Wyrecytował on utwór Jonasza Kofty pt.: W domu moim oraz fragment Szkiców węglem Henryka Sienkiewicza. Uczeń zdobył wyróżnienie, nagrodę książkową oraz propozycję udziału w spotkaniach Młodzieżowej Grupy Teatralne,j działającej w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie pod kierownictwem pani Agnieszki Krasinkiwicz.

Występ Piotra Czajkowskiego był pierwszym, lecz nie ostatnim udziałem naszej szkoły w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim, a zdobyte doświadczenie zostanie wykorzystane w kolejnych edycjach konkursu.

Dodano dnia: 14 marca  2014

 

Kiermasz Taniej książki w ramach współpracy z Księgarnią i Hurtownią Taniej książki z Tuliszkowa.

W kiermaszu wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami oraz pracownicy szkoły. Uczestnicy kiermaszu - 90 uczniów i 26 nauczycieli, dokonało zakupu ok. 200 książek oraz pomocy dydaktycznych. Przy współpracy z Dyrekcją dokonano również zakupu atrakcyjnych książek na nagrody dla uczniów. Dzięki tej akcji biblioteka szkolna wzbogaciła się w nowości, które otrzymała nieodpłatnie w ramach współpracy z wydawnictwem. Kilka nowości zostało przeznaczonych jako nagrody dla uczestników konkursów organizowanych w ramach realizowanej innowacji.

Dodano dnia: 13 marca  2014

 

Białostocka fundacja „Pomóż im” gościła w naszej szkole.

 26 lutego b.r. klasa III LOp wzięła udział w spotkaniu z p. Eweliną Sobolewską z  białostockiej fundacji „Pomóż im”. W tym dniu, Pani Ewelina uczestniczyła również w sympozjum „Wokół praw człowieka”. Przybyła do naszej szkoły na zaproszenie Koła Wolontariatu. P. Ewelina z wykształcenia jest położną. Pracuje w fundacji oraz jest wolontariuszem w hospicjum dla dzieci chorych na choroby nowotworowe. O działalności fundacji nasz Gość mówił m.in: „Wszystkie nasze działania ukierunkowane są na dobro chorych dzieci – małych pacjentów Kliniki Onkologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Robimy co w naszej mocy, aby ich kilkumiesięczny pobyt w szpitalu zakończył się wyleczeniem, a warunki stworzone dookoła zapewniały maksymalny komfort, jak najbardziej zbliżony do warunków domowych. Sale małych pacjentów wyposażyliśmy w sprzęt audio-video, za pomocą którego dzieci mogą korzystać także ze zbiorów książki mówionej. Klinika jest kolorowa, a na szybach dzieci wymalowały swój bajkowy świat. Każde ważne w życiu małego człowieka święto – Mikołajki, Dzień Dziecka, Walentynki, Święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy – obchodzimy na wesoło, zapewniając dzieciom prezenty, organizując gry i zabawy. Rodzicom, którzy muszą być stale przy dziecku, stworzyliśmy specjalny pokój, w którym mogą posiedzieć, pomyśleć, zjeść, porozmawiać i chociaż na chwilę odetchnąć od ogromnego stresu, jakim jest choroba dziecka. Wyposażyliśmy oddział w łóżka i szafki dla rodziców pozostających na noc przy dziecku, pokrywamy koszty zakupu i prania pościeli, zapewniamy wszystkie niezbędne środki sanitarne”.

Wiele wrażeń i wzruszeń wywołało świadectwo P. Eweliny o pracy z chorymi dzieciakami oraz film o białostockim hospicjum.

Wszyscy uczestnicy spotkania z wypiekami i łezką w oku słuchali wypowiedzi naszego Gościa.

Red. Koło Wolontariatu

Dodano dnia: 2 marca  2014

 

VI sympozjum naukowe „Wokół praw człowieka”

26 lutego w naszej szkole odbyło się VI sympozjum naukowe „Wokół praw człowieka”,  poświęcone ochronie życia ludzkiego.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Wicestarosta Powiatu Zambrowskiego p. Stanisław Rykaczewski, Przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej ks. dr Jacek Kotowski, przedstawicielka białostockiej fundacji „Pomóż im” p. Ewelina Sobolewska, autorka książki pt. „I tylko niebo” p. Beata Ciecierska, Rada Rodziców ZSA, delegacje z zambrowskich szkół wraz z nauczycielami.

 Myślą przewodnią uroczystości były słowa Jana Pawła II „Chrońcie i otaczajcie opieką życie każdego dziecka, każdej ludzkiej osoby, zwłaszcza chorych, słabych i niepełnosprawnych. Dawajcie świadectwo miłości życia i dzielcie się hojnie tym świadectwem”.

Otwarcia uroczystości dokonał  Dyrektor szkoły p.  Jan Zakrzewski, a słowo wstępne wygłosił  Wicestarosta Zambrowski p. Stanisław Rykaczewski. Uczestnicy sympozjum mieli okazję wysłuchać przemówienia Jana Pawła II o wartości życia ludzkiego. Ponadto, wiele ważnych treści dotyczących troski o życie i jego prawnej ochrony poruszyli zaproszeni goście: ks. dr J. Kotowski, p. B. Ciecierska,p. E. Sobolewska.

Wiele emocji, a tym samym refleksji wywołała prezentacja pt. „Wspomnienia nienarodzonego dziecka” oraz film o działalności białostockiego hospicjum dla dzieci z chorobą nowotworową.

Sympozjum „Wokół praw człowieka” przygotowało Koło Wolontariatu w ramach projektu edukacyjno-wychowawczego pn. „Solidarna szkoła”, realizowanego przez p. A. Maleszewską i p. W. Maleszewskiego we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Europejskim Centrum Solidarności oraz innowacji pedagogicznej pn. „Bliżej sztuki i słowa” realizowanej przez p. A. Choińską i p J. Nowowiejską.

Red. Koło Wolontariatu

Dodano dnia: 2 marca  2014

 

Konkurs recytatorski

W dniu 27.02.2014 r. (czwartek) w  bibliotece szkolnej odbył się szkolny etap  konkursu recytatorskiego, którego organizatorem były: p. Justyna Nowowiejska i p. Agata Choińska. Udział w konkursie wzięło 5 uczniów, którzy zaprezentowali następujące utwory:

1. Łukasz Dariusz Jabłonowski ucz. kl. I HD – Deszcz jesienny  L. Staffa

2. Piotr Czajkowski ucz. kl. I LO – W moim domu J. Kofty

3. Aleksandra Bielska ucz. kl. I TH – Prośba o wyspy szczęśliwe K. I. Gałczyńskiego

4. Katarzyna Mechta ucz. kl. I TH – Miłość szczęśliwa W. Szymborskiej

5. Klaudia Maria Han ucz. kl. I TH – Cebula W. Szymborskiej.

Jury w składzie: p. Elżbieta Modzelewska, p. Justyna Nowowiejska oraz p. Agata Choińska, po wysłuchaniu  wszystkich uczestników przyznało:

I miejsce – Piotrowi Czajkowskiemu

II miejsce – Klaudii Marii Han.

Zwycięzca konkursu – Piotr Czajkowski zakwalifikowany  zostali do 2 etapu tj. etapu powiatowego konkursu recytatorskiego, który odbędzie w dn. 3.03.2014 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie.

Dodano dnia: 2 marca  2014

 

Uwaga!!!

 

Publikujemy zdjęcia grupowe ze studniówki i zachęcamy do oglądania naszej galerii.

 

 

 

 

 

 

Dodano dnia: 22 lutego 2014

 

Występ w Przedszkolu Nr 3

W dniu 14.02.2014r. na zaproszenie wychowawców przedszkola młodzi artyści z naszej szkoły zaprezentowali najmłodszym inscenizację sztuki Krawiec Niteczka. Przedstawienie ukazuje zabawne perypetie chudego krawca Niteczki z miasta Tajdarajda wędrującego na zachód w celu zdobycia królewskiej korony. Współtowarzyszem jego podróży jest strach na wróble herbu 4 patyki. W przedstawieniu udział bierze również burmistrz miasta pogrążonego w żałobie oraz księżniczka rozpaczająca z powodu śmierci swego ojca. Wędrówkę bohaterów relacjonuje miła babcia. Inscenizacja spotkała się z żywą reakcją młodej widowni.

Nasi uczniowie szybko nawiązali kontakt z dziećmi. Największym zainteresowaniem wśród przedszkolaków cieszył się strach na wróble.

Dodano dnia: 16 lutego 2014

 

Światowy Dzień Chorego w  zambrowskim szpitalu.

11 lutego – to Światowy Dzień Chorego. Pomysłodawcą i inicjatorem tego dnia był bł. Jan Paweł II. Dzień ten, obchodzony w bieżącym roku już po raz dwudziesty drugi, jest okazją do szczególnej pamięci o osobach cierpiących, jak też i tych, którzy im towarzyszą.

  Z tej też okazji, wolontariusze z Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie, pod opieką p. A. Maleszewskiej i p. E. Kossakowskiej - Wołpiuk, pracownika OWR, udali się z życzeniami do naszych Drogich Chorych w zambrowskim szpitalu.

Szczególnie ciepłe spotkanie miało miejsce na oddziale dziecięcym, z najmłodszymi chorymi, ich rodzicami oraz personelem oddziału. Wraz z gorącymi życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia mali pacjenci otrzymali drobne upominki oraz mieli okazję obejrzeć przygotowaną wyłącznie dla nich inscenizację „Krawiec Niteczka”, w wykonaniu szkolnej grupy teatralnej, pod opieką p. J. Nowowiejskiej i p. A. Choińskiej. Inscenizacja przedstawia wędrówkę tytułowej postaci na zachód w celu zdobycia królewskiej korony. Towarzyszem jego podróży jest strach na wróble herbu 4 patyki. Historia bohaterów pełna jest ciekawych i zabarwionych humorem przygód.

Mamy nadzieję, że to spotkanie było świetną okazją do przełamania rutyny codziennej hospitalizacji i choć w niewielkim stopniu złagodziła trud powrotu do zdrowia.

Grupie teatralnej w składzie: Martyna Jałbrzykowska, Katarzyna Pomianowska, Angelika Kamińska, Karol Skawski, Michał Franczyk, Przemysław Zaręba, Sylwia Kobryńczuk – gratulujemy występu, a naszym wolontariuszom życzymy satysfakcji z niesienia pomocy innym!

 

Dodano dnia: 16 lutego 2014

 

Nasz wolontariat w SP w Starym Zakrzewie.

30 stycznia 2014 r., podczas ferii, delegacja naszych wolontariuszy została zaproszona do SP w Starym Zakrzewie.

Spotkanie przebiegło pod znakiem integracyjnych zabaw z najmłodszymi. Hasłem dnia był wolontariat. Podczas wspólnego posiłku dzieci miały możliwość bliższego poznania pracy wolontariusza. O swojej wieloletniej przygodzie z wolontariatem opowiedziała przewodnicząca Szkolnego Koła Wolontariatu, Martyna Skutnik. Martyna z wielką pasją dzieliła się swoimi dotychczasowymi działaniami na rzecz potrzebujących. Dzieci słuchały z zaciekawieniem oraz same opowiedziały o swoich działaniach, które podejmują w szkole.

Spotkanie w SP w Starym Zakrzewie było doskonałą okazją do miłego spędzenia czasu oraz poznania wielu tak fantastycznych i otwartych na drugiego człowieka młodych ludzi.

 

Dodano dnia: 16 lutego 2014

 

Podsumowanie akcji charytatywnej „nak®ętki”.

Od września 2013 do stycznia 2014 społeczność naszej szkoły dzielnie gromadziła plastikowe nakrętki, z których dochód zostanie przeznaczony na leczenie Patrycji z Paproci Dużej.

Jest nam bardzo miło, że tyle życzliwych osób, otwartych serc pozytywnie „nakręciło się” i wzięło udział w naszej akcji!

Zarząd Koła Wolontariatu przeprowadził ranking klas, które zebrały największą ilość nakrętek. Lokaty przedstawiają się następująco:

I miejsce – klasa III LOP, II miejsce – klasa II TH/TR,

III miejsce – klasa III LO.

Poszczególnym osobom oraz całym klasom serdecznie dziękujemy i gratulujemy, i już zapowiadamy, że w  drugim semestrze też można się „nak®ęcać”!

Opr. Koło Wolontariatu

 

Dodano dnia: 12 lutego 2014

 

UWAGA!!! Konkurs języka angielskiego.

Zapraszamy chętnych uczniów naszej szkoły do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Językowym na angielskojęzyczną kartkę z pamiętnika „Day by Day”. Organizatorem konkursu jest Szkoła Języków Obcych GLOSSA z siedzibą w Krakowie. Tematyka konkursu jest w dużym stopniu dowolna. Praca może składać się z opisu kolejnych dni lub też wybranych dni tygodnia, miesiąca czy nawet roku. Chętni uczniowie mogą zgłaszać się do nauczycieli języka angielskiego. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2014r. Więcej informacji na stronie http://ss2.glossa.pl/konkurs.php?type=daybyday

 

Dodano dnia: 10 lutego 2014

 

Bal Studniówkowy

25 stycznia 2014r w sali bankietowej „Samba” przy ul. Targowej  w Zambrowie na balu studniówkowym bawiło się 50 par i zaproszeni goście, wśród których byli przedstawiciele władz samorządowych powiatu zambrowskiego, Rady Rodziców i nauczyciele z osobami towarzyszącymi. Oprawę muzyczną zapewnił zespół Express z Zambrowa, którego liderem jest Mirosław Gryka.

Zdjęcia ze studniówki dostępne są na stronie portalu zambrow.org

 

Zdjęcie pochodzi z portalu zambrow.org

 

Dodano dnia: 05 lutego 2014

 

Spotkanie z Panią Beatą Ciecierską w naszej szkole.

W dniu 24.01.2014r., w piątkowe przedpołudnie nasi uczniowie mieli drugą już okazję, aby porozmawiać z panią Beatą Ciecierską - autorką książki I tylko niebo… Zebrane osoby, w towarzystwie pani wicedyrektor – T. Rabendy, wysłuchały krótkiej relacji na temat powstawania dzieła oraz zapoznały się z historią jej bohaterów. Autorka zaprezentowała również swoją twórczość poetycką. Bardzo osobista liryka wzbudziła wzruszenie oraz refleksję wśród zebranych.

Miła osobowość gościa i wielka jego skromność nadała  spotkaniu wyjątkowy charakter. 

 

Dodano dnia: 05 lutego 2014

 

16 stycznia 2014r. odbył się I Etap III Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy. Wzięło w nim udział 7 uczniów naszej szkoły, którzy rozwiązywali e-test on-line składający się  z 50 zadań jednokrotnego wyboru. Na wykonanie zadań z testu uczniowie mieli 40 minut.

W zawodach pierwszego stopnia najwięcej punktów uzyskał Chrostowski Karol z klasy IV TR i Gromek Bartłomiej z klasy IV TR

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opiekunowie:

K. Markowska

B. Ciborowska

 

Dodano dnia: 05 lutego 2014

 

Policja w ZSA

Uczniowie drugiej klasy liceum o profilu policyjnej w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie uczestniczyli w lekcji prowadzonej przez aspiranta Grzegorza Ziętarskiego, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie. W trakcie zajęć funkcjonariusz omówił aspekty prawne wykroczeń, których najczęściej dopuszczają się młodzi ludzie oraz zaprezentował zasady funkcjonowania videorejestratora, zainstalowanego w radiowozie ruchu drogowego. Uczniowie  mieli okazję wypróbować jak działa nowoczesne urządzenie „Alko-Blow” służące do wykrywania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

 

Zdjęcie pochodzi z portalu zambrow.org

 

Dodano dnia: 05 lutego 2014

 

Zima w pełni i wkrótce rozpoczynają się ferie zimowe. W związku z tym zachęcamy do obejrzenia darmowego filmu edukacyjnego pt. "Pierwsza pomoc - proste złamanie przedramienia"- więcej tutaj >>>

Dodano dnia: 23 stycznia 2014

 

12 grudnia 2013 roku w naszej szkole odbył się VII Konkurs Wiedzy Młodego Przedsiębiorcy.

Główny cel konkursu to promowanie wśród młodzieży naszego regionu idei przedsiębiorczości,a także aktywnej postawy do życia, inicjatyw w działaniu oraz kreatywności.

 

W konkursie uczestniczyło 10 zawodników a największą ilość punktów zdobył Karol Chrostowski
z kl. IV TR i Bartłomiej Gromek z kl. IV TR

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opiekunowie:

K. Markowska

B. Ciborowska

Dodano dnia: 23 stycznia 2014

 

TV „Narew” i nasi wolontariusze.

 

15 grudnia 2013 r. delegacje wolontariuszy z poszczególnych klas wzięły udział w miejskich obchodach Międzynarodowego Dnia Wolontariatu w Centrum Kultury w Zambrowie.  W imieniu Koła Wolontariatu głos zabrały Martyna Skutnik z kl. III LOp – przewodnicząca KW oraz Jessica Nowak z kl. II LOp. Dziewczęta zapoznały uczestników uroczystości z dorobkiem Szkolnego Koła Wolontariatu oraz przedstawiły swoją przygodę z wolontariatem. Oto fragmenty ich wypowiedzi:

„Mam na imię Martyna,  mam 18 lat. W wolontariacie działam od niemalże 6. Przez ten czas miałam możliwość wziąć udział w niezliczonej liczbie akcji organizowanych przez moją szkołę, jak i inne ośrodki. Dzięki wolontariatowi miałam również możliwość poznania wielu fantastycznych ludzi, którzy pomimo trudności  nigdy się nie załamali i z wiarą czekają na jutro oraz osoby, dzięki którym nauczyłam się patrzeć na życie nie tylko przez pryzmat własnej osoby i swoich potrzeb, ale również innych. Za te lekcje będę wdzięczna do końca życia.

 Wolontariat przywraca mi wiarę w ludzi, bezinteresowną pomoc, a przede wszystkim w miłość do drugiego człowieka.(…)”

„Nazywam się Jessica Nowak, jestem uczennicą ZSA.(…)Od zawsze czułam potrzebę pomagania innym i zostałam wychowana w sposób, który  uczył mnie jakie to ważne. Myślę , że są to dwa główne czynniki, które sprawiły, że pomaganie stało się nie tylko pasją  sprawiającą radość, ale również czymś naturalnym i codziennym.

Duże znaczenie miało w tym wszystkim również to, że urodziłam się  w dużym mieście w Niemczech,  a do Polski sprowadziłam się parę lat temu.

 Wszyscy wiemy, że wśród nas są ludzie potrzebujący, jednak nagła przeprowadzka z bogatego Zachodu na uboższy Wschód jest czymś, co pomogło mi uświadomić sobie, jak wielkie są różnice w tych społeczeństwach , przez co jeszcze bardziej pragnęłam pomóc potrzebującym…”

Ciąg dalszy wypowiedzi Jessici obejrzycie klikając na stronę TV „Narew”:

 

Dziewczętom gratulujemy wspaniałej postawy!

 

Red. A. Maleszewska, W. Maleszewski

Dodano dnia: 11 stycznia 2014

 

 

14 grudnia 2013 r. w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury odbył się XIV Festiwal Piosenki Świątecznej „Niech gwiazdka w sercu cały rok trwa”. Organizatorem festiwalu była Szkoła Podstawowa Nr 4 oraz Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie.

W tegorocznej edycji naszą szkołę reprezentowały: Beata Gorczyca z kl. III s, Magda Jasko z kl. I LOP i Marlena Roszkowska z kl. I TH,D. Dziewczęta wykonując kolędę „Gdy się Chrystus rodzi” oraz utwór „Coraz bliżej święta” zajęły II miejsce.

Serdecznie gratulujemy.

 

 

Dodano dnia: 11 stycznia 2014

 

„Solidarni”

          W dniach od 13 do 19 grudnia 2013 r. uczniowie klas II i III naszej szkoły wzięli udział w programie edukacyjnym, upamiętniającym rocznicę wybuchu  stanu wojennego, realizowanym we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Punktem wyjścia projektu była projekcja filmu K. Kutza „Śmierć jak kromka chleba” – jeden z najważniejszych filmów dotyczących stanu wojennego. Do omówienia i zobrazowania różnych aspektów stanu wojennego (m.in. prawodawstwo, strajki, wydarzenia w kopalni „Wujek”, życie codzienne, działalność NSZZ „Solidarność” w podziemiu) wykorzystano materiały edukacyjne IPN. Uczestnicy projektu korzystali ze zdjęć, dokumentów, relacji, wspomnień, fragmentów wydawnictw drugiego obiegu oraz współczesnych opracowań edukacyjnych.

Program uczy młodego człowieka aktywności samodzielnego myślenia, krytycznego podejścia do różnych źródeł informacji, wartościowania i hierarchizowania wydarzeń, indywidualnego oraz grupowego rozwiązywania problemów. Uczeń ma możliwość doskonalić umiejętność formułowania wniosków i ocen krytycznych oraz publicznej prezentacji wyników swojej pracy. 

 

Red. A. Maleszewska

 

Dodano dnia: 6 stycznia 2014

 

Ekonomiczne zmagania – są wyniki!!

 

Kamil Dębęk i Kacper Zalewski- uczniowie klasy III Technikum Ekonomicznego zakwalifikowali się do II etapu XII edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej , organizowanego przez Collegium Mazovia w Siedlcach. Do pierwszego etapu przystąpiło ponad  611 uczniów z 40 szkół. Po weryfikacji prac do kolejnego etapu zakwalifikowano 122 uczniów.

 II etap konkursu odbędzie się w siedzibie Collegium Mazovia w Siedlcach 17 stycznia 2014r.

Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki!

Opiekun: M. Rogińska

 

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu.

 

Dodano dnia: 3 stycznia 2014

 

ZSA- przyjacielem Polskich Kresów.

Nasza szkoła aktywnie bierze udział w różnorodnych akcjach charytatywnych. W czerwcu 2013 r. w szkole została przeprowadzona akcja wsparcia polskojęzycznych szkół na Litwie. Zebrano papier do ksero i artykuły piśmiennicze. Organizatorkami akcji były: p. Agata Choińska i p. Joanna Rusiecka.

W dniu 12 grudnia 2013 r. grupa młodzieży z naszej szkoły  wraz z nauczycielami, wyjechała do Filharmonii Białostockiej na zaproszenie Fundacji Polacy znad Niemna. Impreza w Białymstoku została zorganizowana na rzecz wspierania Polskości na Kresach. Uczestnicy uroczystości obejrzeli spektakl teatralny pt. „Zapiski oficera Armii Czerwonej” oraz wysłuchali koncertu Katarzyny Niemyćko – litewskiej piosenkarki, Polki z pochodzenia.

Nasza szkoła otrzymała Certyfikat przyjaciela Polskich Kresów. W ten sposób Fundacja Polacy znad Niemna podziękowała naszej szkole za pomoc i wsparcie placówkom polskojęzycznym na Kresach.

 

Dodano dnia: 2 stycznia 2014

 

 

Dnia 11 grudnia 2013 r. uczniowie Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości, w ramach projektu edukacyjnego „Bliżej sztuki i słowa”, odwiedzili ważne miejsca związane z historią i kulturą naszego kraju.

W czasie jednodniowego wyjazdu do Warszawy uczniowie mieli okazję zwiedzić gmach Biblioteki Narodowej oraz poznać sposoby gromadzenia i konserwacji znajdujących się tam zbiorów. Wzięli udział w lekcji muzealnej oraz obejrzeli wystawę malarstwa polskiego w Muzeum Narodowym. Zwiedzili również ekspozycje znajdujące się w Muzeum Techniki i Nauki oraz uczestniczyli w lekcjach muzealnych: Od tam-tamów do e-maila – o porozumiewaniu się ludzi na odległość, Energia odnawialna – dostępna od wieków, szansa na jutro. Wycieczka została dofinansowana ze środków pozyskanych od sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.

 

Dodano dnia: 2 stycznia 2014

 

Wystawa Zambrów w starych publikacjach w Ośrodku Wsparcia Rodziny Caritas w Zambrowie.

W dniu 10.12.20 13r. Kierownik OWR Caritas pan Sławomir Tarnowski zapoznał młodzież z opisem Zambrowa w starych publikacjach, przedstawił dzieje miasta oraz charakterystykę miejscowości do połowy XIX wieku. Wystawę wzbogaciły ilustracje miasta wykonane przez Magdalenę i Wojciecha Rusieckich.

Dodano dnia: 2 stycznia 2014

 

galazka.gifNiech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia

towarzyszy Wam i Waszym Bliskim przez cały Nowy Rok.

Niech ten nadchodzący Nowy - 2014 Rok - będzie szczęśliwy

i niech obfituje w osobiste sukcesy, spełni ambitne zamierzenia i dążenia

 oraz niech przyniesie wiele satysfakcji z własnych dokonań.

 

Tego wszystkiego - odwiedzającym naszą stronę,

w imieniu społeczności Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości

im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie

życzy

Dyrekcja i  Grono Pedagogiczne.

Dodano dnia: 22 grudnia 2013

 

Mamy stypendystów!!

 Uczennice: klasy III Technikum Ekonomicznego Joanna Przybysławska i II LoP Marta Zienkiewicz otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2012/2013. Uroczystość odbyła się w pięknych wnętrzach Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Gratulujemy!

 

Dodano dnia: 18 grudnia 2013

 

Nasz sukces!!!

Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wykazali się szeroką wiedzą z zakresu promocji zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób oraz udzielania pierwszej pomocy. Trzyosobowa drużyna: Piotr Czajkowski, Asia Przybysławska i Ula Zaręba zajęła III miejsce w etapie rejonowym XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu PCK. Gratulujemy!

 

Zdjęcie pochodzi z portalu zambrow.org

 

Dodano dnia: 18 grudnia 2013

 

Ekonomiczne zmagania

Dnia 9 grudnia 2013r uczniowie klasy III Technikum Ekonomicznego mogli współzawodniczyć z rówieśnikami z innych szkół, biorąc udział w XII edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej , organizowanego przez Collegium Mazovia w Siedlcach. Uczniowie rozwiązywali test oraz zadania opisowe.

Podstawowym celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu ekonomii, rynku finansowego, problematyki europejskiej oraz wspieranie przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na zwycięzców tegorocznej edycji czekają m.in. bezpłatne studia w Collegium Mazovia, trzy kilkudniowe wizyty studyjne w Parlamencie Europejskim oraz nagrody rzeczowe. Przygotowana jest także specjalna nagroda dla najlepszej szkoły tegorocznej edycji.

 Opiekun: M.Rogińska

 

Dodano dnia: 15 grudnia 2013

 

Niezwykłe Mikołajki 2013

Odwiedzili większość instytucji społecznych w naszym mieście. Byli w pozazambrowskich domach, ośrodkach, przedszkolu, szpitalu, banku, PZU, Domu Dziecka, a także na ulicach naszego miasta. Kto? Nasi wolontariusze!

W dniu 6 grudnia 2013 r. to właśnie Oni stali się świętymi Mikołajami i obdarowywali napotkanych Zambrowiaków „milutkimi” podarunkami.

I nawet Ksawery im w tym nie przeszkodził…

 

Dodano dnia: 15 grudnia 2013

 

W ramach innowacji pedagogicznej „Bliżej sztuki i słowa” - edukacji czytelniczo - teatralnej, uczniowie wzięli udział w ciekawych spotkaniach.

 

1. Spotkanie w Cafe Muza z autorką książki „I tylko niebo…” panią Beatą Ciecierską w dniu 20.11.2013 r.

Popołudniowe spotkanie autorskie dotyczyło promocji pierwszej książki zambrowskiej pisarki - Beaty Ciecierskiej. Autorka podzieliła się swoimi refleksjami na temat utworu i przedstawiła okoliczności powstania dzieła. Książka „I tylko niebo…” opowiada o losach dwojga dzieci z podlaskiej wsi zniszczonej przez Niemców, wywiezionych do Kazachstanu. Ich matka ginie podczas transportu. Wegetują tam w nieludzkich warunkach skrajnej nędzy, surowego klimatu i prześladowań. Spotykają na swojej drodze ludzi okrutnych, pozbawionych ludzkich uczuć, ale też dobrych, ofiarnych, gotowych, nawet w najtrudniejszych sytuacjach, do niesienia pomocy. To dzięki nim, a także dzięki niezwykłej sile woli, hartującej się wśród przeciwieństw losu, dzieciom udaje się przetrwać, a także (co ważne i co jest przewodnim motywem tej książki) nie stracić wiary w dobro, w siłę miłości i zwykłej ludzkiej godności. Podczas spotkania uczniowie mieli okazję porozmawiać z autorką, jak również nabyć książkę wraz z dedykacją.

 

2.Spotkanie z zambrowianką z USA- panią Grażyną Kaczyńską w dniu 21.11.2013 r.

Pani Grażyna Kaczyńska znana jako Grece Carter jest zambrowianką mieszkającą na stałe na hawajskiej wyspie Maui. Z wykształcenia jest nauczycielem polonistą, przez wiele lat prowadziła zambrowski Dom Kultury, a obecnie wspiera charytatywnie swoje rodzinne miasto. W spotkaniu poświęconym promocji jej pierwszej książki „Myśli przy kawie” autorka przedstawiła okoliczności powstania dzieła, krótko omówiła najważniejsze kwestie zawarte w utworze. W trakcie spotkania wywiązała się ciekawa konwersacja na temat ogólnoludzkich problemów i egzystencjalnych dylematów. Pani Kaczyńska szczególnie często zwracała się do naszej młodzieży. Jako osoba z bogatym bagażem doświadczeń starała się przekazać im swoją wiedzę na temat świata oraz ludzi.

 

3. Spotkanie z panem Piotrem Brysaczem w dniu 23.11.2013 r.

Dziennikarz i redaktor, autor książki „Patrząc na Wschód” w kameralnej atmosferze przybliżył okoliczności powstania swojej pierwszej książki. Dzieło zawiera rozmowy autora z pisarzami podróżującymi po Wschodzie, dzięki czemu staje się ono wielogłosem na temat Wschodu. Podczas spotkania uczniowie mieli okazję zadawać pytania oraz nabyć książkę wraz z dedykacją.

 

4. Udział w Mikołajkach organizowanych przez Stowarzyszenie Szansa w dniu 7.12.2013

Uczennica kl. II TH - Sylwia Kobryńczuk wzięła udział w zabawie z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną zgromadzoną na Mikołajkach, zorganizowanych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji, Rehabilitacji, Wsparcia Społecznego i Samorządności -Szansa w Zambrowie. Dzieci otrzymały kartki z obrazkami do kolorowania. Zabawa była fajna i przyniosła wszystkim dużo radości i miłego doświadczenia. Kilka uczennic nie dojechało z powodu kiepskiej pogody.

 

Dodano dnia: 14 grudnia 2013

 

„Uniwersytet w naszej szkole”

4 grudnia 2013 r. dokonano inauguracji projektu pt. „Uniwersytet w naszej szkole”, realizowanego we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku. Otwarcia cyklu spotkań dokonali wykładowcy Instytutu Socjologii UwB: prof. dr hab. Jan Poleszczuk, dr Wojciech Wądołowski, dyrektor ZSA – p. Jan Zakrzewski oraz p. Teresa Rabenda – zastępca dyrektora szkoły.

Celem programu jest nawiązanie stałej i partnerskiej współpracy między szkołami ponadgimnazjalnymi a  Uniwersytetem w Białymstoku. Współpraca ma na celu wykorzystywanie nowych form upowszechniania wiedzy i umiejętności z zakresu nauk społecznych. Projekt zakłada m.in. udział młodzieży w cyklu spotkań dyskusyjnych, debatach, warsztatach, konsultacjach, prowadzonych przez pracowników Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Formy współpracy zostały zarysowane podczas czerwcowej  konferencji otwierającej projekt na UwB, w której uczestniczyli A. Maleszewska i W. Maleszewski.

Pierwsze spotkanie dyskusyjne poprowadzili: prof. dr hab. Jan Poleszczuk i dr Wojciech Wądołowski - wykładowcy UwB. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy zadaniowe i tematyczne. Pierwsza, do której przyporządkowano dwie klasy maturalne, skupiała się nad zjawiskiem agresji i przemocy we współczesnym świecie, natomiast druga (klasa I i II LO)– pracowała nad zagadnieniem komunikacji niewerbalnej.

Młodzież biorąca udział w projekcie, po wstępnym wykładzie, uczestniczyła w różnego rodzaju symulacjach i eksperymentach społecznych.

 

Dodano dnia: 8 grudnia 2013

 

     W dniu 4 grudnia 2013r. w Miejskim Ośrodku Kultury
w Zambrowie, odbył się powiatowy Konkurs na Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy. W kategorii młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, naszą szkołę reprezentowały dwa 3-osobowe zespoły.

Uczennice klasy I LO- Marianna Polit, Weronika Kotowska
i Anna Grzymała zajęły II miejsce, natomiast uczennice klasy
II LOp- Anna Muszyńska, Joanna Muszyńska i Jessica Nowak otrzymały wyróżnienie.

Warto przypomnieć, że swoje umiejętności manualne dziewczęta „szlifowały” podczas warsztatów artystycznych, prowadzonych przez p. Barbarę Reinke z OWR w Zambrowie.

Uczennice na konkurs przygotowały Panie Anna Maleszewska i Joanna Rusiecka

Serdecznie gratulujemy!

 

Dodano dnia: 7 grudnia 2013

 

Wizyta w Straży Pożarnej.

            Uczniowie pierwszej klasy liceum o profilu policyjnym odwiedzili Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie. Wycieczka miała na celu przybliżenie młodzieży specyfiki zawodu strażaka.

Podczas wizyty uczniowie zapoznali się z zadaniami i strukturą zambrowskiej jednostki. Dzięki uprzejmości komendanta bryg. Marka Bączyka młodzież poznała zadania i działania strażaków. Była to także okazja do obejrzenia sprzętu strażackiego, w tym wozów bojowych oraz specjalistycznego wyposażenia.

Uczniowie rozmawiali również ze strażakami o ich pracy. Kilkoro z nich odważyło się nawet na zjazd po ślizgu alarmowym (w większości były to dziewczęta).

 

Zdjęcia pochodzą z portalu zambrow.org

 

Dodano dnia: 7 grudnia 2013

 

    „Przeszłości czar...” to hasło VII Szkolnej Sesji Humanistów, jaką zorganizowano w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie.

Na sesję przybyli: Stanisław Rykaczewski - wicestarosta zambrowski, ks. Tomasz Grabowski - dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Łomży, Stanisław Kryński - kierownik działu oświatowo-promocyjnego Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Jarosław Strenkowski -pracownik Regionalnej Izby Historycznej w Zambrowie oraz delegacje ZSO i ZS nr 1 w Zambrowie.

Tegoroczna sesja była okazją do przybliżenia roli muzeów w życiu człowieka, dzięki którym możemy poznawać przeszłości czar...

Członkowie Szkolnego Klubu Humanistów z ZSA zaprezentowali ciekawe referaty,

m.in. o Sienkiewiczowskim „igraniu z historią”, o historii zapisanej w muzyce oraz o historii wpisanej w mury naszej szkoły.

 

Dodano dnia: 1 grudnia 2013

 

Wolontariusze zainaugurowali obchody Światowego Dnia Życzliwości w Zambrowie.

Chcesz być szczęśliwy? To proste. Bądź życzliwy!” – pod takim hasłem, 20 listopada  2013 r. nasi  wolontariusze zainaugurowali obchody Międzynarodowego Dnia Życzliwości w Zambrowie.  Przeprowadzili akcję promującą ten dzień w szkole. Wyszli również na ulice naszego miasta. Gościli w  urzędach, bankach,  sklepach, instytucjach rolniczych, socjalnych i pozarządowych. Rozdawali przygotowane na ten dzień materiały informacyjne. Wszystko po to, by zachęcić i włączyć Zambrowiaków w obchody Światowego Dnia Życzliwości.

Światowy Dzień Życzliwości jest więc szczególną okazją do uśmiechu, dobrego słowa, życzliwego gestu. To tak niewiele kosztuje, a sprawia, że życie staje się piękniejsze!

 

Dodano dnia: 26 listopada 2013

 

W naszej szkole od września 2013 r. realizowana jest innowacja pedagogiczna-
„Bliżej sztuki i słowa” -  edukacja czytelniczo-teatralna
,
której autorkami są nauczycielki – Justyna Nowowiejska i Agata Choińska.

W ramach zaplanowanych przedsięwzięć uczniowie wzięli udział w kilku  spotkaniach, zajęciach pozaszkolnych, konkursach.

1. Wyjście do Biblioteki Pedagogicznej.

20.09.2013 r. Pani Barbara Boraczewska zapoznała młodzież z pracą bibliotekarza, przedstawiła krótką historię działalności Biblioteki Pedagogicznej w Zambrowie oraz omówiła zasady funkcjonowania placówki.

 

2. Spotkanie z Panią Grażyną Wyszyńską.

27.09.13r. Na spotkaniu z panią Grażyną Wyszyńską młodzież miała okazję poznać zasady i funkcje bajkoterapii. Gość uświadomił młodzieży, że tekst posiada ogromną moc terapeutyczną, służy rozrywce, ale równie często leczy duszę.

3.Konkurs plastyczny na exlibus    biblioteki szkolnej.

Ogłoszenie konkursu nastąpiło 8 października, a rozstrzygnięcie miało miejsce 8 listopada 2013r. Do konkursu przystąpiło 7 osób, łącznie wykonały one 8 prac konkursowych różną techniką. Komisja w składzie: pani dyrektor T. Rabenda (przewodnicząca), pani A. Maleszewska oraz pani E. Faszcza – przyznała:

I miejsce - J. i A. Muszyńskie z kl. II LO p,

II miejsce - A. Górska z kl. III TE,

III miejsce - B. Kulik z kl. I LO p.

oraz wyróżnienia dla S. Tymińskiego z kl. II LO poż. , P. Michalska z kl. III s,  A. Kamińska z kl. II TH. Nagrody wręczone zostaną w czasie uroczystego apelu szkolnego.

 

4. Kiermasz taniej książki w ramach współpracy z Księgarnią i Hurtownią Taniej książki i Wyd. IBIS, który odbył się w dniach 17-25.10.2013r. Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem. W kiermaszu wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami. Dokonali oni zakupu wielu przydatnych, niezbędnych i ciekawych książek po bardzo atrakcyjnych cenach.

5. Spotkanie z podróżnikiem, globtroterem, fotografem, politologiem, filozofem oraz autorem książki Świat na wyciągnięcie ręki- panem Leszkiem Szczasnym w dn. 24.10.2013r.

Spotkanie odbyło się w Bibliotece Publicznej w Zambrowie. Tematem głównym spotkania była wyprawa do Turcji, podróżnik zaprezentował krajobrazy różnych miast tureckich oraz przybliżył kulturę i życie mieszkańców azjatyckiego kraju. Autor zachęcał do przeczytania swojej pierwszej książki- Świat na wyciągnięcie ręki,  poświęconej podróżom oraz związanych z nią przygodach.

 

6. Wyjście do księgarni i zapoznanie z nowościami wydawniczymi Domu Książki oraz miejsc upamiętniających historię.

W dn. 29.10.2013r. w ramach zajęć pozaszkolnych uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą wydawniczą Domu książki, najnowszymi bestselerami i literackimi nagrodami, zostali również poinformowani o nowej formie zakupu książek  poprzez on-line oraz  problemach rynku wydawniczego w Polsce.

 

Ponadto uczniowie zwiedzili zambrowskie miejsca pamięci narodowej. Odwiedzili Regionalną Izbę Historyczną, Cmentarz Komunalny oraz pomniki upamiętniające ważne wydarzenia oraz postacie historyczne.

 

Dodano dnia: 24 listopada 2013

 

5 listopada2013 r. uczeń Mateusz B. z klasy I LO,  brał udział w przesłuchaniach do XII edycji  konkursu pod hasłem „MAT – wygrywa Miłość Akceptacja Tolerancja”, organizowanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku.  Mateusz sam napisał tekst piosenki, której tytuł nosi „To” oraz skomponował do niej muzykę.  Po przesłuchaniach wstępnych zakwalifikował się do koncertu finałowego, który odbędzie się  29 listopada w kinie „Forum” w Białymstoku. Mateuszowi  gratulujemy i życzymy powodzenia na koncercie finałowym.

 

Dodano dnia: 17 listopada 2013

 

Warsztaty artystyczne dla wolontariuszy.

Na przełomie października i listopada bieżącego roku członkowie Koła Wolontariatu z klasy II LOp wzięli udział w
II Warsztatach Artystycznych prowadzonych przez p. Barbarę Reinke. Podczas warsztatów wolontariusze byli podzieleni na dwie grupy zadaniowe. Każda grupa miała swój „tydzień artystyczny” w świetlicy, w Ośrodku Wsparcia Rodziny w Zambrowie. Podczas spotkań uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z nowymi technikami prac artystycznych. Po części teoretycznej, przyszedł również czas na działania praktyczne.
Efektem warsztatów była wystawa prac przygotowana w OWR oraz udział wolontariuszy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach plastycznych. -więcej tutaj >>>

 

Dodano dnia: 13 listopada 2013

 

Ogłoszenie

„Mikołajkowa akcja charytatywna”

Jeśli „wyrosłeś – aś” już z zabawek, pluszaków, książeczek dla dzieci i chcesz podzielić się nimi z innymi, to przynieś je do nas.

Razem pomożemy chorym i biednym dzieciom podczas Miejskiej Akcji Mikołajkowej.

P.S. Satysfakcja duchowa gwarantowana!

Koło Wolontariatu-Sala 22

 

W dniu 6 listopada 2013r przeprowadzone zostały eliminacje szkolne XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W olimpiadzie wzięło udział 7 uczniów z klasy III Technikum Ekonomicznego.

Hasło przewodnie brzmiało: „Strefa Euro- szansa czy zagrożenie”.

Uczestnicy odpowiadali na jedno pytanie opisowe o charakterze ogólnym, rozwiązywali zadanie z podstaw ekonomii i udzielali odpowiedzi na 30 pytań testowych. Wyniki zawodów I stopnia tych uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do zawodów II stopnia zostaną opublikowane na stronie internetowej Olimpiady do 2 grudnia 2013. Życzymy powodzenia.

Opiekun: M. Rogińska

Dodano dnia: 7 listopada 2013

 

UWAGA!

Trwa rekrutacja do V edycji projektu Akademia Edukacji Menedżerskiej-kafeteria edukacyjna licealistów. Projekt jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, a udział w nim jest nieodpłatny. Przedsięwzięcie prowadzone jest przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i dofinansowane ze środków Narodowego Banku Polskiego. W programie znajduje się 5 obszarów tematycznych: finansowanie działalności biznesowej, wzmacnianie przewag konkurencyjnych, budowanie wizerunku firmy i produktu, zarządzanie kapitałem ludzkim oraz międzynarodowe relacje biznesowe. Każdy uczestnik projektu może wybierać z 50 różnorodnych wydarzeń edukacyjnych tworząc w ten sposób swój własny, indywidualny plan kształcenia. Są to m.in. dyskusje na forum, czaty z ekspertami, wykłady e-learningowe, konkursy, projekty zespołowe. Rekrutacja trwa do 11 listopada 2013r. Liczba miejsc jest ograniczona. Zajęcia będą realizowane przez cały rok szkolny.

Więcej informacji i elektroniczny formularz zapisów na stronie: www.kafeteria.edu.pl lub
u p. M. Rogińskiej.

Dodano dnia: 6 listopada 2013

 

               30.10.2013r. odbyło się spotkanie uczniów klas: III Technikum Ekonomicznego i IV Technikum Rolniczego z Przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku Odział w Łomży.

                Białostocki Inspektorat reprezentowali– Inspektorzy Pracy: Katarzyna Lutostańska i Tomasz Kowalewski – Inspektor Pracy. Spotkanie dotyczyło przybliżenia tematyki przepisów prawa pracy z zakresu konkursu „Poznaj swoje prawa w Pracy”. Uczniowie poznali definicje pracownika i pracodawcy. Dowiedzieli się, jakie są rodzaje umów o pracę, jakie elementy powinna zawierać umowa o pracę co do formy jak i treści. Prowadząca spotkanie wskazała różnice między umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi. Pani Inspektor dużo uwagi poświęciła obowiązkom pracodawcy i zleceniobiorcy.

                Na zakończenie spotkania młodzież otrzymała komiksy „Moja pierwsza praca” oraz  broszury prawa pracy – „Pierwsze kroki”.

 

Dodano dnia: 6 listopada 2013

 

Konkurs na najlepszy Łomżyński Biznesplan

Uczennica klasy III Technikum Ekonomicznego Joanna Przybysławska wzięła udział w konkursie na najlepszy Łomżyński Biznesplan, zorganizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.  Pod kierunkiem p. Magdaleny Rogińskiej uczennica przygotowała biznesplan, dotyczący założenia Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek”. Zgłoszenia należało dokonać do 30 października 2013r- termin przedłużony. Nagrodą w konkursie jest m.in. laptop oraz inne cenne nagrody.  Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu i trzymamy kciuki.

 

Dodano dnia: 3 listopada 2013

 

Międzynarodowy Dzień Języków Obcych w naszej szkole.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języków Obcych zorganizowano w naszej szkole następujące konkursy:

·         praca pisemna na temat: "Dlaczego warto uczyć się języków obcych?"

·         praca plastyczna: plakat na temat: "Promocja wybranych języków obcych krajów UE"

·         najlepsze hasło zachęcające do nauki języków obcych

Zwycięzcami konkursu pisemnego zostali uczniowie:

·         Adam Zaręba kl. II LOp

·         Maciej Burta kl. IIIs     zobacz prace

Zwycięzcami konkursu plastycznego zostali uczniowie:

·         Joanna Przybysławska kl. IIITE

·         Aleksandra Górska  kl. IIITE

Ponadto nauczycielki języka angielskiego przeprowadziły lekcje, których głównym celem było pokazanie uczniom korzyści płynących z nauki języków obcych.

Lekcje przeprowadzone były w klasach:I LOp, I TR/TH/TD, III LO/LOp, II LO/LOp, IIIs.

 

Dodano dnia: 30 października 2013

 

Akcja honorowego krwiodawstwa

 

pck.jpegSzkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża zaprasza uczniów, którzy ukończyli 18 lat i są zdrowi do oddania krwi w ambulansie Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Akcja honorowego krwiodawstwa odbędzie się w piątek 25 października przy Zespole Szkół Nr 1. Uczniowie ZSA mogą oddać krew w tym dniu od godziny 12.00. Konieczne jest wcześniejsze dostarczenie zgody rodzica. Chętnych proszę o zgłaszanie się do  opiekuna Szkolnego Koła PCK p.B. Kossakowskiej.

 

Dodano dnia: 23 października 2013

 

Telegram

 

Zbierasz nakrętki? Stop.

Przynieś je do nas! Stop

Razem pomożemy chorym dzieciom! Stop.

Z poważaniem Szkolne Koło Wolontariatu

P. S. Kierunek – sala nr 22.

 

Inauguracja  Roku  Wolontariatu  w  Szpitalu  Powiatowym  w  Zambrowie.

18 października obchodzimy uroczystość św. Łukasza Ewangelisty – patrona służby zdrowia. Jest to szczególny dzień pamięci o osobach pełniących służbę wśród chorych i cierpiących. Z tej też okazji,  delegacje wolontariuszy z klas I naszej szkoły, złożyły wizytę w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie.

Spotkanie z prezesem placówki, p. Bogusławem Dębskim i pracownikami oddziału dziecięcego było okazją do inauguracji „Roku Wolontariatu” w  zambrowskim szpitalu.

Wolontariusze i ich opiekunowie nie zapomnieli również o życzeniach  dla naszej lokalnej służby zdrowia. Wyrazem uznania i wdzięczności za ofiarną pracę i służbę na rzecz każdego cierpiącego człowieka były upominki wykonane przez wolontariuszy z klasy II LO o profilu policyjnym. W uroczystym otwarciu „Roku Wolontariatu” uczestniczyli również przedstawiciele wolontariatu z ZSO  i OWR oraz opiekunowie: p. A. Maleszewska, p. W. Maleszewski, p. J. Gieraltowska, wicedyrektor ZSO i p. B. Reinke, pracownik Ośrodka Wsparcia Rodziny w Zambrowie.

Rozpoczynając kolejny rok współpracy z oddziałem dziecięcym  Szpitala  Powiatowego w Zambrowie, mamy nadzieję, że będzie on świetną okazją do kształtowania postaw empatii, wrażliwości społecznej, szacunku do ludzkiego życia oraz  otwartości na drugiego człowieka, tak bardzo potrzebnych we współczesnym świecie!

 

 

Dodano dnia: 23 października 2013

 

Nauczycielki naszej szkoły odznaczone przez Komisję Edukacji Narodowej

 

16 października 2013r. niemal 150 pracowników oświaty zostało uhonorowanych odznaczeniami i nagrodami podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się w zambrowskim Centrum Kultury. W trakcie uroczystości, z rąk Wicewojewody Podlaskiego Wojciecha Dzierzgowskiego i Podlaskiego Kuratora Oświaty Jerzego Kiszkiela Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczono panią Barbarę Rybicką. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała pani Agata Choińska.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

 

Zdjęcie pochodzi z portalu zambrow.org

 

Dodano dnia: 19 października 2013

 

serce.jpegEuropejski Dzień Przywracania Czynności Serca

W dniu 16 października 2013 roku obchodzony jest Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Każdego roku w Unii Europejskiej ok. 500 000 umiera na skutek nagłego zatrzymania krążenia. Ta liczba mogłaby być wielokrotnie niższa, gdyby wiedza na temat ratowania życia była bardziej powszechna. Tymczasem wciąż bardzo wiele osób w Polsce i na świecie nie zna numerów alarmowych oraz nie umie udzielać pierwszej pomocy.

Zachęcamy do obejrzenia  darmowego filmu edukacyjnego pt. "Nagłe zatrzymanie krążenia" https://www.szkolenia-bhp24.pl/nagle-zatrzymanie-krazenia

Film powstał pod patronatem merytorycznym Polskiej Rady Resuscytacji, z pomocą Urzędu Miasta Krakowa. Jest to pierwszy w Polsce film interaktywny, dotyczący pierwszej pomocy. Widz może wybierać poprawny scenariusz działań, klikając w przyciski umieszczone na filmie.

 

Dodano dnia: 16 października 2013

 

 

logo.pngfundacja_pagi.pnggielda.png

 

 

ZACZYNAMY GRĘ

W dniu 14 października rozpoczęła się Szkolna Internetowa Gra Giełdowa oraz kurs e-learningowy.W Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej biorą udział 3-4 osobowe zespoły uczniów zgłaszane przez nauczyciela. Na starcie Gry otrzymają dostęp do notowań giełdowych i 100 tys. wirtualnych złotych, które mogą zainwestować w akcje spółek z WIG30 i mWIG40 oraz w lokaty bankowe. Wszyscy zarejestrowani uczniowie, a także nauczyciele mają też dostęp do kursu e-learningowego o giełdzie i inwestowaniu: http://www.sigg.edu.pl  Uczestnicząc w kursie można zdobyć dodatkowe wirtualne 10 tys. zł!

Życzymy wszystkim powodzenia!

 

Dodano dnia: 15 października 2013

 

91088_115103-ciasteczkowy-potwor.jpgCIASTECZKOWE ŚRODY

 

Grupa uczniów z naszej szkoły bierze udział w Projekcie Młodzieżowego Miniprzedsiębiorstwa w związku z tym od środy 16.10.2013 r. w naszej szkole będą sprzedawane słodkości. Zapraszamy!

 

 

Dodano dnia: 15 października 2013

 

Z okazji

Dnia Edukacji Narodowej

składamy wszystkim Nauczycielom

serdeczne życzenia:

wielu sukcesów zawodowych,

realizacji obranego celu,

aby podejmowany trud

był źródłem osobistej i zawodowej satysfakcji

oraz społecznego uznania.

 

 

krus.jpg9 października 2013 uczniowie klasy IV Technikum Rolniczego zostali zapoznani z podstawowymi zasadami bezpiecznej pracy w rolnictwie. Szkolenie przeprowadzili p. Waldemar Szumowski z KRUS w Zambrowie oraz p. Bartłomiej Królik z PIP w Białymstoku. Celami szkolenia były: ochrona zdrowia i życia oraz poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych, a także przygotowanie uczniów do konkursu BHP. Coroczna analiza wypadkowości wskazuje, iż młodzi ludzie coraz bardziej dbają o warunki bezpiecznej pracy we własnych warsztatach pracy, jakimi są gospodarstwa  rolne.

 

Dodano dnia: 12 października 2013

 

strzelnica.jpgUczniowie ZSA z bronią w ręku

W dniu 4 października 2013 w ramach programu kształcenia w zakresie edukacji policyjnej 43 uczniów klas 1 i 2 liceum o profilu policyjnym pod kierownictwem inspektora policji Krzysztofa Radomskiego odbyło szkolenie strzeleckie na profesjonalnej strzelnicy. Po instruktarzu dotyczącym zasad bezpieczeństwa oraz obchodzenia się z bronią uczniowie przystąpili do praktycznego prowadzenia ognia. Strzelano z trzech rodzajów broni kbks, MCM Margolin i kbkak. Oddano wiele strzałów celnych oraz niektóre „Panu Bogu w okno” czyli poza tarczę. Na strzelnicy młodzież mogła zapoznać się z prawdziwym strzelaniem i wstępnie zapoznać się z bronią. Broń jest jednym ze środków przymusu bezpośredniego stosowanego przez policję. W bezpiecznym miejscu znalazło się również miejsce na ognisko, przy którym pieczono kiełbaski .Po oddaniu ostatniego strzału młodzież odbyła wycieczkę po muzeum oraz terenie fortów .Była to praktyczna, terenowa lekcja historii. Zwiedzono umocnienia oraz podziemne korytarze. Umożliwiło to zobaczenie na własne oczy warunków  życia i walki żołnierzy od czasów carskiej Rosji do okresu II wojny światowej. Uczniowie byli bardzo zadowoleni ze szkolenia i dopytywali się o kolejne możliwości bliskiego kontakt z bronią oraz namacalną historią.

 

Dodano dnia: 12 października 2013

 

czerwonybor.jpg        30 września 2013 r., w ramach zajęć policyjnych, uczniowie kl. I i II liceum ogólnokształcącego o profilu policyjnym, pod czujnym okiem nauczycieli, odwiedzili Zakład Karny w Czerwonym Borze.  Młodzież została zapoznana z funkcjonowaniem placówki oraz przebiegiem odbywania kary pozbawienia wolności. Szczególne wrażenie na uczniach wywarła szczegółowa kontrola przed wejściem na teren zakładu penitencjarnego oraz sprawność i profesjonalizm funkcjonariuszy służby więziennej.

 

Dodano dnia: 11 października 2013

 

       28 września 2013 r. w sobotę odbyła się kolejna wycieczka,
zorganizowana przez zambrowski OWR Caritas.

W wyjeździe uczestniczyli młodzi podopieczni ośrodka oraz wolontariuszki z naszej szkoły. Jednym z miejsc, które odwiedziliśmy było muzeum Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli . Mieliśmy okazję zwiedzić dom, w którym spędzał dzieciństwo ten wyjątkowy kapłan.

Następnie udaliśmy się do Treblinki. Tam zwiedzaliśmy Muzeum Walki i Męczeństwa oraz widzieliśmy na własne oczy pozostałości po obozie pracy. W miejscach tych do tej pory można wyczuć atmosferę cierpienia i niewinnej śmierci. Wywarło to na nas duże wrażenie.

Wyjazd był doskonałym elementem integracji wolontariuszy z zambrowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a przede wszystkim był doskonałą, żywą lekcją historii.

Dodano dnia: 10 października 2013

 

otrzesiny.jpg27 września 2013 odbyły się w naszej szkole tradycyjne OTRZĘSINY uczniów klas pierwszych. Kociaki, aby stać się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej, byli poddani kilku zadaniom. Członkowie samorządu uczniowskiego powołali komisję, która oceniała zmagania pierwszo-klasistów. Na początek pokazali się najlepiej przebrani uczniowie, a następnie zaprezentowali  w dowcipny sposób swoją  klasę. Jak przystało na prawdziwe koty uczniowie pili mleko z miseczek. Przeszkadzał im w tym pływający tam popcorn. Sprawdzone zostały też talenty wokalne. Uczniowie śpiewali do znanych melodii fragmenty czasopism rolniczych. Wyszło naprawdę super. Kolejna konkurencja polegała na wyłowieniu ustami z wody jabłek. Tylko, że woda była bardzo słona. Nie mogło też zabraknąć konkurencji artystycznej- malowania portretu wychowawcy oraz quizu wiedzy o szkole.

Wszyscy bawili się doskonale. W tym roku zwycięzcami została klasa I LO o profilu policyjnym.

SU

 

Dodano dnia: 07 października 2013

 

DARMOWA NAUKA ANGIELSKIEGO PRZEZ INTERNET  -więcej tutaj >>>

 

Dodano dnia: 03 października 2013

 

 

Najbliższe posiedzenie rady pedagogicznej odbędzie się 02.10.2013 o godzinie 15.10.

 

 

Dodano dnia: 28 września 2013