Sprawozdanie z  pracy biblioteki szkolnej

w II sem. roku szkol. 2016/2017

 

W ciągu minionego semestru przeprowadzono 25 lekcji bibliotecznych (w całym  roku szkol. 65). Tematyka zajęć bibliotecznych miała na celu realizację priorytetowych wymagań przewidzianych na ten rok szkolny przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Białymstoku. W związku z tym,  uczniowie brali udział w głośnym czytaniu „Qvo vadis” H. Sienkiewicza (Akcja- Narodowe Czytanie), ćwiczyli techniki szybkiego czytania, zapoznali się z nowościami wydawniczymi – udział w kiermaszu książek, oglądali filmy - głównie klasykę polską  i inne.

            Zorganizowano we współpracy z KMK  w dn. 31.05.2017 r. Otwarte Spotkanie Miłośników Książki, w którym udział wzięła p. Bożenna Adamkiewicz prezentując wybrane utwory poetyckie.

            Przygotowano część artystyczną na zakończenie roku szkolnego wraz z dekoracją mające na celu propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży na wakacje.

Stwierdzić można, że większość łączników klas z biblioteką wywiązywała się ze swoich obowiązków. Trudnością jest jednak zmotywowanie uczniów do aktywniejszego czytelnictwa.

Wypożyczenia w II  sem.  wyniosły łącznie 621 książek: wśród uczniów   517 (w roku szkol. 1096 szt.), natomiast wśród nauczycieli i pracowników szkoły  104  książki (w roku szkol. 588). Średnia wypożyczeń wśród uczniów wzrosła o 0,6 książki na 1 osobę w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku szkolnego, natomiast zmalała liczba uczniów nie korzystających z biblioteki szkolnej - o 27,2% (z 40,8% do 13,6%). Sukcesem jest stosunkowo mała liczba uczniów nie korzystających z biblioteki szkolnej w całym roku tj. 8 uczniów, co stanowi 3,1% ogółu, w ubiegłym roku ta średnia była wyższa o 5,9% (25 uczniów).  Najwyższa średnia wypożyczeń klasy wzrosła o 1,1 książki na jednego ucznia (z 2,2 na 3,3), a najniższa wzrosła o 0,1 (z 0,7 na 0,8).

W II sem. opracowano i wpisano do księgozbioru 12 nowości (łącznie w roku szkol. 219 nowości), jest to beletrystyka. W roku szkolnym nowości stanowią: 83 szt. to podręczniki, ćwiczenia i testy  do nauki przedmiotów zawodowych głównie w zawodzie technik handlowiec, technik rolnik i technik drogownictwa; 10 szt. to pomoce do pracy z młodzieżą niepełnosprawną dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców; 46 szt. stanowi beletrystyka, w tym: 15 szt. zostało zakupionych w Domu Książki (księgarnia), 10 szt. zakupionych w Księgarni i Hurtowni Taniej Książki z Tuliszkowa, 17 szt. otrzymanych w ramach współpracy z Księgarnią i Hurtownią Taniej Książki z Tuliszkowa  oraz  5 szt. w ramach akcji Sprzątanie Świata finansowanych przez Starostwo; 9 szt. to książki otrzymane z różnych instytucji i wydawnictw, natomiast 71 szt. to książki odkupione przez czytelników za pozycje zagubione i zniszczone.

W roku szkolnym zgłoszono ponownie szkołę do wieloletniego programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3, którego głównym celem jest uzyskanie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej.

            W miesiącu listopadzie 2016 r. zostało przeprowadzone w bibliotece  skontrum, w wyniku którego znaczna część księgozbioru została spisana do likwidacji tj. książki i podręczniki zdezaktualizowane, zaczytane oraz stare czasopisma i przekazane na makulaturę. 

Na koniec II semestru księgozbiór inwentarza głównego liczy 11923  pozycji zapisanych, co po  uwzględnieniu ubytków stanowi 10012 woluminów.

Księgozbiór podręczników i broszur stanowi 1232 pozycji zapisanych, a po uwzględnieniu ubytków -   487   woluminów. Łącznie księgozbiór  biblioteki liczy 10487 woluminów.

Księgozbiór zbiorów specjalnych w bibliotece stanowią:

§  kasety VHS                  13 szt.

§  płyty DVD                 160 szt.

§  płyty CD-ROM            33 szt.

§  płyty CD                      68 szt.

Łącznie księgozbiór zbiorów specjalnych  liczy 274 sztuki.

Sporym zainteresowaniem  głównie ze strony uczniów, cieszyła się pracownia Multimedialnego Centrum Szkoły, z której skorzystało 343  uczniów indywidualnie zapisanych do rejestru (w roku szkol. 367 osób).

Opiekun biblioteki: Agata Choińska

 

 

 

 

 

Zambrów, dn. 05.07.2017 r.