ANALIZA CZYTELNICTWA ZA I SEMESTR

ROKU SZKOLEGO 2017/2018

 

 

 

I.             Analiza wypożyczeń poszczególnych klas.

 

Klasa

Liczba

uczniów

Ilość wypożyczeń

Średnia

Miejsce

w szkole

II

LO

 

29

130

4,5

I

III

LO

 

28

121

4,3

II

III

TR, TD

 

18

72

4,0

III

IV

TH

 

25

77

3,1

IV

IV

TR, TD

 

26

77

3,0

V

 

I

LO

 

32

83

2,6

VI

I

TR, TH

 

34

72

2,1

VII

III

TH

 

24

47

2,0

VIII

II

TR, TH

 

29

35

1,2

IX

RAZEM

245

714

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.         Analiza wypożyczeń wg typów szkół.

 

TYP SZKOŁY

Liczba uczniów

Ilość

wypożyczeń

Średnia

Miejsce w szkole

Technikum

Drogownictwa

 

12

49

4,1

I

Liceum

Ogólnokształcące

89

334

3,8

II

Technikum

Rolnicze

66

164

2,5

III

Technikum

Handlowe

78

167

2,1

IV

Razem   

245

714

2,9

 

 

 

 

 

 

III.      Nie wypożyczało w poszczególnych klasach.

 

Lp.

Klasa

Liczba uczniów

% klasy

1.

IV TR

8

30,8

2.

III TH

5

20,8

3.

II TR, TH

5

17,2

4.

III TR

1

5,6

5.

IV TH

1

4,0

6.

II LO p

1

3,4

7.

I LO p

1

3,1

 

RAZEM

22

9,0 %

ogółu uczniów

 

 

 

 

 

 

 

IV.      Osoby, które nie korzystały z biblioteki wg typów szkół.

 

 

Typ szkoły

Liczba uczniów

% ogółu

Liceum Ogólnokształcące

2

2,2

Technikum Handlowe

7

9,0

Technikum

Rolnicze

13

19,7

RAZEM

22

9,0

 

 

 

 

V. Procentowa analiza ilości wypożyczeń w poszczególnych klasach

 

 

    Klasa

 

Ilość

książek

I

LO

polic.

pożar.

I

TR TH

 

II

LO

polic.

pożar.

 

 

II

TR

TH

 

 

III

TH

 

III

TR TD

 

III

LO  polic.

pożar.

 

 

IV

TH

 

 

IV

TR

TD

 

Razem

%

 

0

1

2

3

4 - 5

6 - 7

8 i

więcej

 

1

7

14

7

1

-

2

 

-

11

12

9

1

1

-

 

1

1

4

6

7

8

2

 

5

18

3

2

1

-

-

 

5

7

4

3

5

-

-

 

1

2

3

-

9

2

1

 

-

5

6

4

7

2

4

 

1

3

7

6

6

1

1

 

8

8

6

4

-

-

-

 

22

62

59

41

37

14

10

 

  9,0

25,3

24,1

16,7

15,1

  5,7

  4,1

Razem

32

34

29

29

24

18

28

25

26

245

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Agata Choińska