ANALIZA CZYTELNICTWA ZA II SEMESTR

ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

 

I.     Analiza wypożyczeń poszczególnych klas

 

 

Klasa

Liczba uczniów

Ilość wypożyczonych

książek

Średnia

Miejsce w szkole

II sem.

rok

szkolny

II sem.

 rok

szkolny

II sem.

 rok szkolny

II

 LO

29

77

203

2,7

7,0

I

I

III

TH

22

54

101

2,5

4,6

II

VI

I LO

32

67

152

2,1

4,8

III

V

IV

TH

25

50

127

2,0

5,1

IV

III

I

TR, TH

38

73

144

1,9

3,8

V

VII

III

LO

28

50

171

1,8

6,1

VI

II

IV

TR, TD

 

26

31

63

1,2

2,4

VII

VIII

II

TR, TH

28

26

60

0,9

2,1

VIII

IX

III

TR, TD

17

11

83

0,6

4,9

IX

IV

Razem:

245

439

1104

 

1,8

 

 

4,5

 

 

 

 

 

 

 

II. Analiza wypożyczeń według typów szkół

w r. szkol. 2017/2018

 

 

 

TYP SZKOŁY

LICZBA UCZNÓW

ILOŚĆ WYPOŻYCZEŃ

ŚREDNIA

MIEJSCE W SZKOLE

II sem.

rok szkolny

II sem.

rok szkolny

II sem.

rok szkolny

Liceum Ogólnokształcące

89

194

526

 

2,2

 

5,9

I

 

I

Technikum Handlowe

79

167

333

2,1

4,2

II

 

III

Technikum  Rolnicze

65

67

185

1,0

2,8

III

 

IV

 

Technikum Drogownictwa

12

11

60

0,9

5,0

IV

II

Razem:

245

439

1104

1,8

4,5

 

 

 

 

 

 

 

III.  Procentowa analiza ilości wypożyczeń

w II sem. roku szkolnego  2017/2018

 

 

 

Klasa

 

Ilość

książek

I

LO

pol. poż.

 

I

TR

TH

II

LO

p

 

 

II

TR

TH

 

 

III

TH

 

III

TR

TD

III

LO p

 

IV

TH

 

 

IV

TR

TD

 

Razem

%

0

1

2

3

4 - 5

6 - 7

  8 i

powyżej

3

14

9

2

1

1

2

-

12

18

7

1

-

-

11

2

5

2

5

3

1

 

13

9

3

1

2

-

-

1

6

6

5

2

2

-

9

6

1

1

-

-

-

3

16

2

2

4

1

-

4

8

4

6

2

-

1

11

6

4

3

2

-

-

55

79

52

29

19

7

4

22,4

32,2

21,2

11,8

7,8

2,9

1,6

Razem

32

38

29

28

22

17

28

25

26

245

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV. Procentowa analiza ilości wypożyczeń

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Klasa

 

Ilość

książek

I

LO

pol.

poż.

 

I

TR

TH

 

II

LO

p

 

II

TR

TH

 

III

TH

 

III

TR

TD

 

III

LO p

 

 

IV

TH

 

IV

TR

TD

Razem

%

0

1 - 2

3 - 4

5 - 6

7 - 9

10 - 13

  14  i

powyżej

1

8

15

3

2

1

2

-

5

24

8

1

-

-

1

5

5

4

8

4

2

 

 

4

16

4

4

-

-

-

1

5

6

4

4

2

-

 

-

4

4

5

4

-

-

-

6

8

6

3

3

2

1

4

6

7

6

-

1

 

4

12

4

5

1

-

-

12

65

76

46

29

10

7

4,9

26,5

31,0

18,8

11,8

4,1

2,9

Razem

32

38

29

28

22

17

28

25

26

245

100