ANALIZA CZYTELNICTWA ZA I SEMESTR

ROKU SZKOLEGO 2018/2019

 

 

 

I.             Analiza wypożyczeń poszczególnych klas.

 

Klasa

Liczba

uczniów

Ilość wypożyczeń

Średnia

Miejsce

w szkole

IV

TH

 

21

129

6,1

I

III

LO

 

27

158

5,9

II

II

LO

 

33

186

5,6

III

I LO policyjna

 

25

71

2,8

IV

III

TR, TH

 

26

68

 

 

2,6

 

 

 

V

 

IV

TR, TD

 

17

44

I LO ogólna, pożarnicza

 

23

49

2,2

VI

II

TR, TH

 

37

78

2,1

VII

I

TR, TH

 

28

57

2,0

 

VIII

RAZEM

237

840

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

II.         Analiza wypożyczeń wg typów szkół.

 

TYP SZKOŁY

Liczba uczniów

Ilość

wypożyczeń

Średnia

Miejsce w szkole

Liceum

Ogólnokształcące

 

108

464

4,3

I

Technikum

Handlowe

67

238

3,6

II

Technikum

Rolnicze

54

119

2,2

III

Technikum

Drogownictwa

 

8

19

2,4

IV

Razem   

237

840

3,5

 

 

 

 

 

 

III. Procentowa analiza ilości wypożyczeń w poszczególnych klasach.

 

 

 

    Klasa

 

Ilość

książek

I

LO

polic.

 

I

LO

 

I

TR TH

 

 

 

II

LO

polic.

pożar.

II

TR

TH

 

III

TR TH

III

LO  polic.

pożar.

 

IV

TH

 

 

IV

TR

TD

 

Razem

%

 

0

1

2

3

4 - 5

6 - 7

8 i

więcej

 

-

7

6

7

3

1

1

 

 

-

9

8

3

3

-

-

 

-

12

8

6

1

1

-

 

-

2

4

4

7

8

8

 

-

15

12

5

5

-

-

 

 

-

8

8

3

5

2

-

 

-

7

2

3

2

4

9

 

 

-

4

3

1

3

6

4

 

-

5

4

4

3

1

-

 

0

69

55

36

32

23

22

 

 

  0,0

29,1

23,2

15,2

13,5

  9,7

  9,3

Razem

25

23

28

33

37

26

27

21

17

237

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Osoby,  które wyróżniły się pod względem wypożyczeń.

 

Klasa

Nazwisko i imię

Ilość wypożyczeń

I LO  policyjna,

 

1.     Podsiad Paulina

2.     Olszewski Bartosz

3.     Andrzejczyk Artur

4.     Kaczyńska Klaudia

Pac Dominika

5.     Aleksandrowicz Magdalena

Kłosek Adrian

Komarowski Mateusz

Kowalska Natalia

Reczko Alan

Romanowska Patrycja

Sarnacka Amelia

 

 11

6

5

4

 

3

I

ogólna, pożarnicza

 

1.     Płocharczyk Wiktoria

Rykaczewska Monika

2.     Konopka Hubert

3.     Szpakowski Patryk

     Wyszomirska Martyna

     Mieczkowska Wiktoria

5

4

3

 

I

TR TH

1.     Łubnicki Hubert

2.     Gołaszewski Konrad

3.     Grabowski Mateusz

Krajewski Dawid

Kurek Mateusz

Ogrodnik Dawid

Rafalak Maciej

Żebrowski Krzysztof

7

4

3

 

 

 

 

 

II LO policyjna, pożarnicza

TR

       TH

 

 

 

 

 

 

1.     Kamińska Julia

2.     Załuska Emilia

Zegarzewska Paulina

3.     Gacka Patrycja

Michalska Marieta

     Papież Patrycja

4.     Łada Aleksandra

Nagalska Julia

5.     Woroszylak Bartosz

Kaczyńska Kamila

 

6.     Chludziński Patryk

Chojnowska Emilia

Tyszko Dawid

Wyszyńska Małgorzata

Przychodzeń Klaudia

Zaręba Jakub

19

10

 

9

 

 

8

 

7

 

6

 

II

TR, TH

1.     Choińska Anna

Rostkowska Klaudia

Rutkowska Paulina

Świętkowska Aleksandra

2.     Łuba Agnieszka

3.     Modzelewski Michał

Ogonowska Jolanta

Rogowski Tomasz

Groszfeld Kinga

Lipińska Ewa

5

4

3

 

III

TR

TH

1.     Pieczara Weronika

2.     Tyszka Anita

3.     Powojski Tomasz

Jaskóła Sylwia

4.     Godlewski Jarosław

Krajewski Adam

Garbowska Marta

7

6

5

 

4

III LO policyjna, pożarnicza

1.     Brulinska Żaneta

2.     Falkowska Weronika

3.     Zalewska Martyna

4.     Śliwowska Weronika

5.     Gregorek Weronika

6.     Borkowska Natalia

Perkowski Piotr

7.     Szulborski Piotr

8.     Jarzabek Izabela

9.     Rygacka Dominika

Zyska Klaudia

16

14

13

12

11

10

 

9

8

7

IV

TH

1.     Leszczyńska Monika

2.     Gawrychowska Edyta

3.     Pogorzelska Milena

4.     Rakowska Natalia

5.     Choińska Monika

Narewska Natalia

     Milewski Partyk

Zaremba Jakub

6.     Grodzka Magdalena

Ważyńska Klaudia

7.     Jancewicz Dominika

Szabłowska Joanna

20

18

13

11

7

 

 

 

6

 

5

 

IV

TR

TD

 

 

 

1.  Młyński Dawid

2.  Krajewski Jan

3.  Kozłowski Damian

     Przychodzeń Sebastian

4.  Kacprzyk Dawid

Wszeborowski Marcin

Zalewski Marcin

Leśniewski Rafał

 

6

5

4

3

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Agata Choińska