Nowości w bibliotece szkolnej w I semestrze roku szkol. 2015/2016.

 

BELETRYSTYKA

1.      Dirie Waris Czarna kobieta, biały kraj, Wyd. Świat Książki

2.      Ulatowska Maria Prawie siostry, Wyd. Prószyński i S-ka

3.      Ahern Cecelia Zakochać się, Wyd. Akurat

4.      Forman Gayle Zostań, jeśli kochasz, Wyd. Nasza Księgarnia

5.      Forman Gayle Wróć, jeśli pamiętasz, Wyd. Nasza Księgarnia

6.      Wołk – Jezierska Witomiła Do Ojca, Ideapress

7.      Salinger J. D. Buszujący w zbożu, Wyd. A. Kuryłowicz

8.      Green John Gwiazd naszych wina, Wyd. Bukowy Las

9.      Funke Cornelia Reckless. Kamienne ciało, tom I, Wyd. Lit. Egmont

10.  Green John Papierowe miasta, Wyd. Bukowy Las

Seria: Pamiętniki pisane szminką tomy od 1 do 29 Wyd. Edipresse Polska S. A.

11.  Nepomucka Krystyna Małżeństwo niedoskonałe,

12.  Nepomucka Krystyna Rozwód niedoskonały,

13.  Nepomucka Krystyna Samotność niedoskonała,

14.  Nepomucka Krystyna Miłość niedoskonała cz.1,

15.  Nepomucka Krystyna Miłość niedoskonała cz. 2,

16.  Nepomucka Krystyna Kochanek doskonały cz. 1,

17.  Nepomucka Krystyna Kochanek doskonały cz. 2,

18.  Nepomucka Krystyna Starość doskonała cz.1,

19.  Nepomucka Krystyna Starość doskonała cz. 2,

20.  Nepomucka Krystyna Obrączka ze słomy,

21.  Nepomucka Krystyna Krzew tamaryszku,

22.  Nepomucka Krystyna Nie wierzę w powroty,

23.  Nepomucka Krystyna Motyl z perłą,

24.  Nepomucka Krystyna Floryda story,

25.  Nepomucka Krystyna Ślubny welon,

26.  Nepomucka Krystyna Dusza na skalpelu,

27.  Nepomucka Krystyna Mydło z łabędziem,

28.  Nepomucka Krystyna Kotka birmańska,

29.  Nepomucka Krystyna Moje życie z kosmitą,

30.  Nepomucka Krystyna Serafina i kochankowie cz. 1,

31.  Nepomucka Krystyna Serafina i kochankowie cz. 2,

32.  Nepomucka Krystyna Wakacje z Penelopą,

33.  Nepomucka Krystyna Tamaryszek w podróży,

34.  Nepomucka Krystyna Tamaryszek i tajemnica babuni Elwiry,

35.  Nepomucka Krystyna Tamaryszek i serca dwa złączone,

36.  Nepomucka Krystyna Sekret Tamaryszka,

37.  Nepomucka Krystyna Opowieści na noce bezsenne,

38.  Nepomucka Krystyna Oczekiwanie,

39.  Nepomucka Krystyna Cień wspomnień,

40.  Alfabet Mistrzów. Holoubek, Konwicki, Zanussi, Hen, Waniek, Jadacki, Sobolewska, Szymborski, Bralczyk, Ruszkowski, Sochoń; Biblioteka Charaktery, Wyd. I

41.  Polska na cztery ręce. Maksymiuk Jerzy, Karpowicz Ignacy, Mądzik Leszek, Różycki Tomasz, Biblioteka Charaktery, wyd. I

42.  Śladami Rosjan w Polsce – Warszawa – Stowarzyszenie Rosyjski dom. Russkie stranicy w historii Polszy.

43.  Stefanowski Andrzej Historia przebudowy ustroju ochrony przeciwpożarowej w Polsce w świetle dokumentów i faktów. Lata 1918-1992. Tom I. Historia; Uni-Druk

44.  Stefanowski Andrzej Historia przebudowy ustroju ochrony przeciwpożarowej w Polsce w świetle dokumentów i faktów. Lata 1918-1992. Tom II. Lata 80. XX wieku; Uni-Druk

45.  Stefanowski Andrzej Historia przebudowy ustroju ochrony przeciwpożarowej w Polsce w świetle dokumentów i faktów. Lata 1918-1992. Tom III. Wieloletni proces tworzenia nowego prawa w ochronie przeciwpożarowej; Uni-Druk

46.  Stefanowski Andrzej Historia przebudowy ustroju ochrony przeciwpożarowej w Polsce w świetle dokumentów i faktów. Lata 1918-1992. Tom IV. Po historycznym przełomie w 1891 roku; Uni-Druk.

Seria: Projekt „Poznaj swoje predyspozycje zawodowe” (4 pozycje – 2 komplety)

47.  Piróg Danuta Zamek. Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych. Materiały metodyczno – informatyczne i narzędzia dla nauczycieli, doradców zawodowych, psychologów, pedagogów i rodziców. Nowa Era

48.  Piróg Danuta  Zamek. Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych. Przewodnik dla uczennic i uczniów; Nowa Era

49.  Zamek. Narzędzie do badania predyspozycji zawodowych.; Nowa Era

50.  Zamek. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Projekt: Poznaj swoje predyspozycje zawodowe. Materiały metodyczno- informatyczne opracowane w ramach projektu „Poznaj swoje predyspozycje zawodowe” + CD-Rom Narzędzia i materiały w formie elektronicznej oraz do wydruku.

51.  Sobiczewska Paulina, Wiszejko-Wierzbicka Dorota Quo vadis? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowan ....

52.  Schilling Dianne Jak wykształcić inteligencję emocjonalną. 50 pomysłów ćwiczeń. Poziom ponadpodstawowy, Wyd. Fraszka Edukacyjna

53.  Harpur J., Lawlor M., Fitzgerald M. Interwencje społeczne dla nastolatków z Zespołem Aspergera. Przewodnik komunikacji i socjalizacji w terapii interakcyjnej, Wyd. Fraszka Edukacyjna

54.  Timms Lisa A. Pomoc dla nastolatków ze spektrum zaburzeń autystycznych w radzeniu

      sobie z przyjaźnią, uczuciami, konfliktami ... i wiele innych. 60 sytuacji społecznych i

      tematów do dyskusji, Wyd. Fraszka edukacyjna

55.  Winter Matt Zespół aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien. Poradnik nauczyciela,

      wychowawcy, pedagoga, Wyd. Fraszka Edukacyjna

56.  Puszczałowska-Lizis Ewa, Biała Edyta Agnieszka Terapia osób o specjalnych potrzebach,

      Wyd. Fraszka Edukacyjna

57.  Radosh Natalia, Łakomecki Michał Przychodzi uczeń do prawnika... część dla młodzieży

      ponadgimnazjalnej  i część dla młodzieży gimnazjalnej; Ministerstwo Sprawiedliwości

 

Publikacje powstałe w ramach projektu „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”  Ośrodek Rozwoju Edukacji (6 pozycji)

 

58.  Przywództwo edukacyjne. Zaproszenie do dialogu. Pod red. Mazurkiewicza Grzegorza, ORE

59.  Jeżowski Antoni J., Madalińska-Michalak Joanna Dyrektor szkoły – koncepcje i wyzwania. Między teorią a praktyką, ORE

60.  Pyżalski Jacek Analiza porównawcza systemów kształcenia i doskonalenia kadry kierowniczej szkół oraz placówek. Raport syntetyczny, ORE

61.  Melosik Zbyszko Systemy kształcenia i doskonalenia kadry kierowniczej w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, ORE

62.  Pyżalski Jacek Kompetencje przywódcze dyrektorów szkół i placówek Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych, ORE

63.  W drodze do przywództwa edukacyjnego. Wybór materiałów z projektu „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – system kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”; wybór i opracowanie: Kapcia Alicja, Wojnarowska Małgorzata, ORE

64.  Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego na II, III, IV etapie edukacyjnym, Grzonkowska D., Misztal J., Wieczorek-Wilińska J., Żuchowski Z.; ORE

65.  Lipska Małgorzata Monitorowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w praktyce szkolnej, ORE

66.  WF z klasą w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Od planowania do oceniania; Frołowicz Tomasz, Pogorzelska Małgorzata, Klonowska Joanna; ORE

67.  Przyroda w szkole ponadgimnazjalnej. Poradnik metodyczny; Golonko Jolanta, Skirmuntt Grażyna, Poziomek Urszula; ORE

68.  Historia i społeczeństwo. Planowanie – realizacja – ewaluacja; Panimasz Katarzyna, Lewandowski Grzegorz; ORE

69.  „Wszystko jest poezja...” Poradnik dla nauczycieli przygotowujących uczniów do interpretacji utworów poetyckich na maturze, Kulpa-Szustak Iwona, Wojtulewicz Joanna; ORE

70.  Lalak Renata, Pękul Aneta Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy technkium

      handlowe. Kwalifikacja A.22, WSiP

71.  Jagiełło Małgorzata Testy przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji A.22. Prowadzenie

      działalności handlowej, Wyd. eMPi2

72.  Inteligentna uprawa roślin. Część I Koncepcja uprawy 3D. Część II Uprawa gleby z

     punktu widzenia nauki/ Brunotte Joachim, Sommer Claas; Amazonen-Werke-Hasbergen-

     Gaste

73.  Przedsiębiorco! Skorzystaj! Praca zbiorowa, wyd. XII; Polska Agencja Rozwoju

Przedsiębiorczości; publikacja projektu systemowego PARP „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”

74.  Poradnik korzyści dla osób dorosłych. Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Uczyć się aby wiedzieć, Uczyć się aby działać, Uczyć się aby żyć wspólnie z innymi, Uczyć się aby być; publikacja projektu „Droga do sukcesu – narzędzia diagnozujące kompetencje zawodowe osób dorosłych”

Publikacje projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” Ośrodek Rozwoju Edukacji (3 pozycje)

75.  Nauczyciel w szkole uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania. Praca

      zbiorowa; ORE

76.  Wymagania państwa. Uporządkowanie priorytetów i celów szkoły, ORE

77.  Nauczyciel w szkole uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół;   ORE