STOP  DOPALACZOM

Przykładowy scenariusz spotkania z rodzicami

Poradnik dla rodziców

www.dopalaczeinfo.pl (strona informacyjna)
www.ore.edu.pl

www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=186

(poradnik Profilaktyka uzależnień w szkole)