TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

W ROKU SZKOLNYM 2016/17

 

28.08.2017 r. (poniedziałek)  g. 9.00

- egzamin pisemny i ustny z matematyki

- egzamin pisemny i ustny z technologii robót ziemnych i nawierzchniowych

 

29.08.2017 r. (wtorek)  g. 9.00

- egzamin pisemny i ustny z języka polskiego

- egzamin pisemny i ustny z języka angielskiego

 

 

 

UWAGA!!

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się
22 sierpnia 2017 r. (wtorek) godz. 9.00