EGZAMINY ZAWODOWE

Deklaracja przystąpienia do egzaminu

Informacje ze strony OKE Łomża

Materiały nowo dodane:

 

Technik ekonomista:

  

 

Technik handlowiec

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

 

Technik drogownictwa

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

 

Technik rolnik 

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie