EGZAMINY ZAWODOWE

 

BIULETYN DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

ARKUSZ EGZAMINACYJNY - ETAP PRAKTYCZNY – 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY - ETAP PRAKTYCZNY – 2011

 ARKUSZ EGZAMINACYJNY - ETAP PRAKTYCZNY – 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY - ETAP PRAKTYCZNY – 2009

PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE NR 1

PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE NR 2

PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE NR 3

Informator OKE