Pracownicy szkoły 2017/2018

Dyrektor

Ewa Faszcza

Rada Pedagogiczna

Nauczyciele pełnoetatowi

Ewa Faszcza                      

Dyrektor,  fizyka, matematyka

Antos Rafał

wychowanie fizyczne

Choińska Agata                     

biblioteka

Chrapczyńska Barbara           

j. polski, wiedza o kulturze

Ciborowska Bożena

symulacyjna firma handlowa, obsługa klientów, przedsiębiorca w handlu, pracownia sprzedaży

Dąbrowski Mariusz     

geografia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa

Dybowska Marta

pedagog

Lipski Krzysztof

wychowanie fizyczne

Kowalewski Stanisław

produkcja roślinna, pracownia produkcji rolniczej, pracownia organizacji produkcji rolniczej, organizacji produkcji rolniczej, działalność gospodarcza w produkcji rolniczej, produkcja zwierzęca

Kossakowska Bożena

język angielski, język angielski w rolnictwie, język angielski w działalności handlowej, język niemiecki

Maleszewska Anna    

religia, wiedza o społeczeństwie

Markowska Katarzyna              

działalność gospodarcza w produkcji rolniczej, pracownia produkcji rolniczej, pracownia sprzedaży, symulacyjna firma handlowa, organizacja i technika sprzedaży

Modzelewska Elżbieta

matematyka

Rogińska Magdalena

pracownia sprzedaży, marketing w działalności handlowej, symulacyjna firma handlowa, pracownia organizacji produkcji rolniczej, towar jako przedmiot handlu

Rusiecka Joanna

język angielski, wiedza o społeczeństwie

Rybicka Barbara

język rosyjski

Załuska Małgorzata

język angielski, język angielski w drogownictwie

 

Nauczyciele niepełnoetatowi

Czeladko Robert

religia

Jastrzębski Mirosław 

pracownia produkcji rolniczej, technika w rolnictwie, produkcja zwierzęca

Mieczkowska Marta

Biologia, historia i społeczeństwo, chemia

Maleszewski Wiesław

geografia, matematyka

Nowowiejska Justyna

język polski

Sienicka Marta

organizacja robót drogowych i utrzymaniowych, kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie, działalność gospodarcza w budownictwie

Szlendak Radosław

budownictwo ogólne, nadzór robót i utrzymanie dróg, kosztorysowanie w budownictwie, kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie

Zakrzewski Jan

przepisy ruchu drogowego, informatyka

Zaniewska Ewa

historia, historia i społeczeństwo, podstawy przedsiębiorczości

 

Kalinowski Tomasz

edukacja policyjna

 

Radomski Krzysztof

edukacja policyjna

Grodzki Rafał

edukacja pożarnicza

 

Pracownicy Administracji

Teresa Gutowska

Joanna Podbielska

Agnieszka Stankowska

Pracownicy Obsługi

Elżbieta Choińska

Jolanta Gregorek

Wiesława Wojtczuk

Marzena Wołowicz

Romuald Babiński