PLAN PRACY KOŁA MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻKI

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

                Główne cele:

 

1.      Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i pogłębianie wiedzy o książce i słowie pisanym; poszerzenie zakresu wiadomości dotyczących literatury.

 

2.      Rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów m.in. poprzez korzystanie z Centrum Multimedialnego Szkoły.

 

3.   Kształtowanie właściwych zachowań, które towarzyszą mówieniu i słuchaniu oraz

      uczenie odpowiedzialności za wypowiadane słowo.

 

4.   Dbałość o piękno mowy ojczystej oraz wrażliwość na kulturę żywego słowa.

 

5.      Popularyzacja  czytelnictwa wśród młodzieży, a także rozwijanie jej zainteresowań.

 

 

            Planowane działania:

 

 

1.      Prace związane z przygotowaniem książek zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa do wypożyczeń przez całą społeczność szkolną (m.in. pieczętowanie, przyklejanie naklejek, okładanie w folię).

 

2.      Branie udziału w organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Bibliotekę 

      Publiczną w Zambrowie imprezach kulturalnych: spotkania z autorem, promocje

      książek, otwarcie wystaw, premiery kinowe i teatralne.

 

3.      Uczestniczenie w zajęciach pozaszkolnych organizowanych np. w Filii Biblioteki

      Publicznej, w dziale pedagogicznym Biblioteki Publicznej, w Regionalnej Izbie

      Historycznej, Powiatowym Ośrodku Wsparcia Rodzinie „Caritas” oraz w Miejskim

      Ośrodku Kultury w Zambrowie.

 

4.      Zorganizowanie spotkań z autorami książek, osobami z różnych instytucji kulturalnych, których pasją jest m. in. czytanie książek. 

 

5.      Prowadzenie gazetki w bibliotece z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz

      umieszczanie w gablocie informacji dotyczących nowości czytelniczych zakupionych

      w ramach NPRCz analizy czytelnictwa, organizowanych konkursów, i kinowych.

 

6.      Kontynuacja  akcji „Wędrująca Biblioteka” pod patronatem Burmistrza Zambrowa, we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną i Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia Rodzinie „Caritas”.

 

7.      Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów  oraz kiermaszy książek.

  

                                                                                                          Opiekun:

 

Zambrów, dn. 12.09.2018 r.