PLAN PRACY KOŁA MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻKI

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

                Główne cele:

 

1.      Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i pogłębianie wiedzy o książce i słowie pisanym; poszerzenie zakresu wiadomości dotyczących literatury.

 

2.      Rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów m.in. poprzez korzystanie z Centrum Multimedialnego Szkoły.

 

3.   Kształtowanie właściwych zachowań, które towarzyszą mówieniu i słuchaniu oraz

      uczenie odpowiedzialności za wypowiadane słowo.

 

4.   Dbałość o piękno mowy ojczystej oraz wrażliwość na kulturę żywego słowa.

 

5.      Popularyzacja  czytelnictwa wśród młodzieży, a także rozwijanie jej zainteresowań.

 

 

            Planowane działania:

 

1.      Branie udziału w organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Bibliotekę 

      Publiczną w Zambrowie imprezach kulturalnych: spotkania z autorem, promocje

      książek, otwarcie wystaw, premiery kinowe i teatralne.

 

2.      Uczestniczenie w zajęciach pozaszkolnych organizowanych np. w Filii Biblioteki

      Publicznej, w dziale pedagogicznym Biblioteki Publicznej, w Regionalnej Izbie

      Historycznej, Powiatowym Ośrodku Wsparcia Rodzinie „Caritas” oraz w Miejskim

      Ośrodku Kultury w Zambrowie.

 

3.      Zorganizowanie spotkań z autorami książek, osobami z różnych instytucji kulturalnych, których pasją jest m. in. czytanie książek. 

 

4.      Prowadzenie gazetki w bibliotece z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz

      umieszczanie w gablocie informacji dotyczących analizy czytelnictwa,

      organizowanych konkursów, nowości czytelniczych i kinowych.

 

5.      Kontynuacja  akcji „Wędrująca Biblioteka” pod patronatem Burmistrza Zambrowa, we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną i Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia Rodzinie „Caritas”.

 

6.      Korzystanie ze środków multimedialnych dostępnych w bibliotece szkolnej i Centrum

      Multimedialnym Szkoły m.in. Filmoteki Szkolnej, Wideoteki Edukacyjnej,

      Wydawnictwa Forum i in.

 

7.      Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów  oraz kiermaszy książek.

  

                                                                                                          Opiekun:

 

                                                                             

Zambrów, dn. 14.09.2017 r.