Program pracy Koła Młodego Technika

w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Cele pracy:

·       poszerzenie wiedzy technicznej uczniów,

·       prezentacje najnowocześniejszych rozwiązań technicznych z techniki rolniczej,

·       zapoznanie z techniką komputerową  stosowaną w rolnictwie w szczególności z programami do obsługi np. stada i itp.

·       wprowadzenie w tematykę „agrotonicznych” systemów sterowania pracą maszyn i urządzeń.

 

 

Działania:

·       przeprowadzanie wyjazdów i spotkań z przedstawicielami firm sprzedających określone maszyny, urządzenia lub rozwiązania techniczne,

·       prezentacje multimedialne rozwiązań technicznych,

·       prezentacje wybranych maszyn i urządzeń.

 

 

Harmonogram pracy koła będzie obejmował około 10 spotkań w roku. Planowane  w tym będą wyjazdy lub prezentacje w wybranych terminach dostosowanych do potrzeb tematycznych

 

 

 

Opiekun koła: M. Jastrzębski