Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2018/2019

 

1.      Spotkanie kandydatów:

-        poznanie statutu PCK

-        wypełnienie deklaracji członkowskiej

-        poznanie programu działalności SK PCK

2.      Współpraca z Zarządem Rejonowym PCK w Zambrowie.

3.      Popularyzacja wśród członków SK PCK zasad humanitaryzmu PCK.

4.      Udział w następujących akcjach:

-        „Godne dzieciństwo”

-        Dni Honorowego Krwiodawstwa

-        „Znicz”

-        „Czerwonokrzyska Gwiazdka”

-        „Gorączka Złota”.

5.      Udział w następujących olimpiadach i konkursach:

-        Olimpiada Wiedzy o Krwi, Honorowym Dawstwie Krwi i Polskim Czerwonym Krzyżu

-        Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

-        Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

6.      Wspieranie akcji organizowanych przez Zarząd Rejonowy PCK.

7.      Propagowanie działań zapobiegających uzależnieniom oraz działań promujących zdrowy i bezpieczny styl życia.

 

                                                                       Przygotowała: Bożena Kossakowska