PLAN PRACY KOMISJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

„UKS REKORD”

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości

 

 

Komisja w składzie:

mgr Rafał Antos

mgr Lipski Krzysztof

 

 

Lp.

 

Treść zadania

 

Termin  realizacji

Odpowiedzialny

 

 

ZAJĘCIA SZKOLNE

1.

Mistrzostwa szkoły w piłce nożnej chłopców Gra uproszczona 3x3

I półrocze

Lipski K.

2.

Indywidualne mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym chłopców

I półrocze

Antos R.

3.

Mistrzostwa szkoły w siatkówce chłopców i dziewcząt             Gra uproszczona 4x4

II półrocze

nauczyciele w-f

                

ZAJĘCIA POZASZKOLNE

1.

Indywidualne i drużynowe mistrzostwa województwa podlaskiego w tenisie stołowym   chłopców..

wg kalendarza imprez

Antos R.

2.

Licealiada wojewódzka w futsalu

wg kalendarza imprez

Lipski K.

3.

 

Wojewódzka Liga Lekkoatletyczna

 

wg kalendarza imprez

 

Lipski K.

 

4.

Sztafetowe biegi przełajowe.

wg kalendarza

 

Lipski K.

             

INNE

1.

Sekcja Piłkarska

Sekcja Lekkoatletyczna

Sekcja Tenisa Stołowego i badmintona

Zajęcia wg harmonogramu

Lipski K.

Lipski K.

Antos R.

2.

Imprezy okolicznościowe

-  Turniej piłki nożnej - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

-  Zorganizowanie turnieju piłki nożnej z okazji Święta Patrona Szkoły

- Srebrne Muszkiety

- Złota Tarcza

Zorganizowanie grupy uczniów, która zajęłaby się:

-    tablica rekordów (uaktualnianie)

 

na zaproszenie

styczeń

 

       na bieżąco

 

 

 

Lipski K.

 

Krzysztof Radomski

3.

Pilnowanie porządku na bieżni lekkoatletycznej i boisku szkolnym

cały rok

Lipski K.

Antos R.

 

 

 

CELE I ZADANIA IMPREZ SPORTOWYCH:

 

·         harmonijny rozwój organizmu (przez odpowiedni dobór środków wspomagających        funkcjonowanie narządu ruchu, krążenia, oddychania i systemu nerwowego, stosowanie w procesie kształcenia aktywności ruchowej, zasad higieny i wypoczynku).

·         kształtowanie aktywności ruchowej niezbędnej w różnych przejawach działalności człowieka         (rekreacyjnej, zdrowotnej, artystycznej, obronnej).

·         wyposażenie uczniów w niezbędny zasób wiedzy o kulturze fizycznej,

·         kształtowanie charakteru i pożądanych postaw w działaniu indywidualnym jak i zbiorowym.

·         poprzez masowy udział młodzieży w tych imprezach – szczególnie na szczeblu szkoły, winny aktywizować uczestników do systematycznego uprawiania ruchu przez całe życie,

·         młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo winny umożliwiać rozwijanie talentów w sekcjach specjalistycznych klubów szkolnych i pozaszkolnych,

·         winne przeciwdziałać zachowaniom patologicznym; odciągać do nikotyny, alkoholu, narkotyków, zmniejszać liczbę młodych przestępców,

·         winne umożliwiać każdemu uczniowi fizyczne wyżycie się poprzez uczestnictwo w różnych formach sportowych.

 

 

Rafał Antos