Zambrów, dn. 14.09.2017r.

 

Szkolny Klub Humanistów

 

            Od września 2017 roku wznawia działalność Szkolny Klub Humanistów.  Jego nadrzędnym celem jest rozwijanie literackich zainteresowań młodzieży oraz uwrażliwianie na piękno sztuki. Wąskie grono Szkolnego Klubu Humanistów obejmuje uczennice klasy II Liceum Ogólnokształcącego, nie jest to jednak grupa zamknięta i zachęcamy do uczestnictwa w klubie wszystkie osoby zainteresowane z innych klas.

            Tegoroczny program koła skupiony będzie wokół twórczości Józefa Konrada Korzeniowskiego, którego sejm ustanowił patronem roku 2017. W ramach spotkań Szkolnego Klubu Humanistów uczniowie zapoznają się z twórczością oraz życiem pisarza.  Członkowie klubu planują zorganizować wystawę poświęconą Conradowi, szkolny konkurs znajomości „Jądra ciemności”, a także projekcję filmów dokumentalnych poświęconych autorowi, tj: „Kapitan Conrad”, „Ja, który mam podwójne życie, czyli dylemat Josepha Conrada” oraz  „Powtórka z Conrada”.

            Program pracy Szkolnego Klubu Humanistów będzie rozwijany o propozycje jego członków oraz aktualne wydarzenia kulturalne związane z życiem szkoły oraz miasta.

            Szkolny Klub Humanistów rozpocznie swoją działalność 21 września, a jego spotkania będą cotygodniowe o charakterze warsztatów.

 

 

         Opiekun Szkolnego Klubu Humanistów

Justyna Nowowiejska