Technik architektury krajobrazu

 

 

Czemu technik architektury krajobrazu?

Nauka trwa 4 lata. Uczniowie potwierdzają dwie kwalifikacje (grupy umiejętności) zdając egzaminy w trakcie trwania nauki w szkole:
- projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu;
 - organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

Po każdej potwierdzonej kwalifikacji uczniowie otrzymują świadectwo. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu wszystkich kwalifikacji, wydawany
w języku obcym, honorują kraje UE.

 

Czego się nauczysz?

Nauczysz się wykonywać zadania związane
z kształtowaniem krajobrazu i zasad kompozycji z wykorzystaniem technik komputerowych, rysunku technicznego oraz sztuk plastycznych
.

 

Gdzie możesz pracować?

Dzięki zdobytej wiedzy będziesz mógł pracować w przedsiębiorstwach projektowania i pielęgnacji obiektów

architektury krajobrazu, w urzędach
 i instytucjach zajmujących się
opieką
 i ochroną krajobrazów.