TECHNIK EKONOMISTA

 

Czemu technik ekonomista?

 

Nauka trwa 4 lata. Uczniowie potwierdzają dwie kwalifikacje (grupy umiejętności) zdając egzaminy w trakcie trwania nauki w szkole:

·         planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

·         prowadzenie rachunkowości.

 

Możesz  kontynuować  naukę  na  kursie  kwalifikacyjnym  dla  zawodu  technik  rachunkowości

Po każdej potwierdzonej kwalifikacji uczniowie otrzymują świadectwo. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu wszystkich kwalifikacji, wydawany w języku obcym, honorują kraje UE.

 

Czego się nauczysz?

 

Nauczysz się posługiwać się urządzeniami biurowymi takimi jak: maszyna do pisania, faks,

kserokopiarka oraz programami finansowo-kadrowymi stosowanymi w przedsiębiorstwach.

Gdzie możesz pracować?

 

Absolwenci mogą być zatrudnieni w instytucjach związanych z bankowością, ubezpieczeniami, podatkami, w miejscach, w których potrzebna jest wiedza z zakresu finansów i rachunkowości.