KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 

W TECHNIKUM NR2

 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości

im. Szkół Podchorążych Rezerwy

w Zambrowie

NAZWA

PROFIL, ZAWÓD

KIERUNEK KSZTAŁCENIA,

KONTAKT

Technikum Nr 2

technik ekonomista

technik handlowiec

e-mail: zsazambrow@op.pl

 

 

tel. 862714882

technik reklamy

technik rolnik

technik budowy dróg

technik architektury krajobrazu

technik robót wykończeniowych w budownictwie