TECHNIK ROLNIK

 

Czemu technik rolnik?

 

Nauka trwa 4 lata. Uczniowie potwierdzają dwie kwalifikacje (grupy umiejętności) zdając egzaminy w trakcie trwania nauki w szkole:

·         prowadzenie produkcji rolniczej

·         organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

 

 Po każdej potwierdzonej kwalifikacji uczniowie otrzymują świadectwo. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu wszystkich kwalifikacji, wydawany w języku obcym, honorują kraje UE.

 

                                         Czego się nauczysz?

 

Zdobędziesz wiedzę z zakresu prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego, obsługi maszyn i urządzeń rolniczych, usług technicznych na wsi, organizowania i nadzorowania prac związanych z uprawą roślin, oraz chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich.

 

 

                                                  Gdzie możesz pracować?

 

 

Możesz prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne, gospodarstwo ekologiczne lub agroturystyczne. Pracę znajdziesz jako doradca w agencjach rolnych, w firmach zajmujących się obrotem środków produkcji dla rolnictwa.