TECHNIK REKLAMY

 

Czemu technik reklamy?

 

Uczniowie potwierdzają dwie kwalifikacje (grupy umiejętności) zdając egzaminy w trakcie trwania nauki w szkole:

·         PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego

·         PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

 

Po każdej potwierdzonej kwalifikacji uczniowie otrzymują świadectwo. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu wszystkich kwalifikacji, wydawany w języku obcym, honorują kraje UE.

 

Czego się nauczysz?

 

Nauczysz się oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej, tworzyć elementy identyfikacyjne firm i produktów- znaki graficzne, logotypy, tworzyć teksty reklamowe, slogany, scenariusze reklam, obsługiwać programy graficzne,

współpracować z klientami i innymi firmami, sporządzać budżet kampanii reklamowej, organizować  sesje fotograficzne, projektować reklamę wizualną i myśleć marketingowo.

Gdzie możesz pracować?

 

Absolwenci mogą pracować w agencjach reklamowych jako agent reklamowy, pracownik zespołu do spraw obsługi zlecenia- account manager, pracownik działu kreatywnego, autor tekstów i sloganów- copywriter, projektant grafiki- art designer, pracownik działu mediów- media planner, specjalista ds. marketingu, specjalista ds. reklamy specjalista ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej- public relations.

 

.