ABSOLWENCI  SZKOŁY

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LICEUM PROFILOWANE

LICEUM ZAWODOWE

LICEUM EKONOMICZNE

UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

POLICEALNE STUDIUM ADMINISTRACYJNE

TECHNIKUM EKONOMICZNE

TECHNIKUM NR 2

TECHNIKUM ROLNICZE DLA PRACUJĄCYCH

ZASADNICZA SZKOŁA ROLNICZA W ZAMBROWIE

ZASADNICZA SZKOŁA ROLNICZA W DŁUGOBORZU