image002.jpg 

image003.jpgimage001.jpg

 

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

„MŁODZI – KOMPETENTNI ZAWODOWO”

 

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

 

W ramach projektu zostaną zorganizowane następujące działania:

1.     Staże zawodowe

2.     Trening Kompetencji Społecznych

3.     Program doskonalenia nauczycieli

4.     Kursy zawodowe

5.     Stypendia

6.     Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 

 

Aby uczestniczyć w projekcie, należy złożyć następujące dokumenty:

1.      Deklarację uczestnictwa w projekcie.

2.      Formularz rekrutacyjny.

3.      Umowę uczestnictwa w projekcie.

4.      Oświadczenie uczestnika projektu.

5.      Regulamin projektu.

 

 

 

Lider Projektu:

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

Ul. Warszawska 44/1 piętro III

15-077 Białystok

 

 

Partner Projektu:

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości

Im. Szkół Podchorążych Rezerwy

Ul. Wojska Polskiego 29

18-300 Zambrów