Informacje o projekcie POWER 

Wniosek Staż zawodowy jako wzmacnianie pozycji technika handlowca i technika rolnika na rynku pracy, złożony przez ZSA Zambrów, został zatwierdzony do realizacji i otrzymał dofinansowanie z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kwota dofinansowania wynosi 105744,00 EURO tj. 455989,28 PLN.

60 uczniów wyjedzie na staż do Grecji. Pierwsza grupa 30 rolników będzie przebywała na stażu od 12.11.2018 do 23.11.2018. Druga grupa 30 handlowców weźmie udział w stażu od 08.04.2019 do 19.04.2019

 

OGŁOSZENIE

„ZSA w Zambrowie przedstawia ogłoszenie o zamówieniu publicznym w związku z realizowanym projektem w ramach programu POWER”.- pobierz informacje