Informacje o projekcie  „Postaw na sukces”

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu III Kompetencje i Kwalifikacje Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

W ramach projektu przewidywana jest organizacja następujących zajęć:

a.  zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. angielskiego

b.  zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki

c.  zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z informatyki

d.  zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z geografii

e.  zajęcia dodatkowe  rozszerzające wiedzę biologiczno-przyrodniczą

f.  zajęcia dodatkowe z przedsiębiorczości

g.  doradztwo i poradnictwo edukacyjno – zawodowe

 

 

 

 

1.       Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ”Postaw na sukces” - pobierz

2.       Zgłoszenie udziału  uczniów w projekcie - pobierz

3.     Zgłoszenie udziału  nauczycieli w projekcie - pobierz

4.       Harmonogram zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozszerzających wiedzę biologiczno-przyrodniczą, z przedsiębiorczości i doradztwa i poradnictwa zawodowego  w semestrze I - pobierz

5.       Harmonogram zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozszerzających wiedzę biologiczno-przyrodniczą, z przedsiębiorczości i doradztwa i poradnictwa zawodowego  w czasie ferii zimowych - pobierz

6.      Harmonogram zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozszerzających wiedzę biologiczno-przyrodniczą, z przedsiębiorczości i doradztwa i poradnictwa zawodowego  w semestrze II - pobierz