OFERTA TYPÓW SZKÓŁ I KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości

im. Szkół Podchorążych Rezerwy

w Zambrowie

NAZWA

PROFIL, ZAWÓD

KIERUNEK KSZTAŁCENIA,

KONTAKT

Technikum Nr 2

technik ekonomista

technik rolnik

e-mail: zsazambrow@op.pl

 

 

tel. 862714882

technik handlowiec

technik budowy dróg

technik architektury krajobrazu

III Liceum Ogólnokształcące

ogólny

policyjny

pożarniczy

wojskowy

ratowniczy

menadżerski

 

 

 

 

Wymagane dokumenty do szkoły: 

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:   

1. Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej.

2. Świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu. 

3. Dwie fotografie. 

4. Zaświadczenie lekarskie dotyczące kształcenia w technikum (skierowanie w sekretariacie szkoły). 

5. Karta zdrowia (uczniowie, którzy podejmą naukę). 

 

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

 

składanie dokumentów

od 7 maja do 22 czerwca 2018 r. do godz. 1500

składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego       

do 25 czerwca 2018 r.

do godz. 1500

ogłoszenie listy przyjętych

11 lipca 2018 r. o godz. 1000

potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia  nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 12 lipca 2018 r. do godz. 1500

ogłoszenie liczby przyjętych i nieprzyjętych

13 lipca 2018 r. o godz. 1000

 

Terminy obowiązujące w postępowaniu uzupełniającym dostępne są na stronie internetowej szkoły.

 

 

Dzień Otwarty w szkole

23 maja 2018 r. godz. 1000