R E K R U T A C J A

2019/2020

Szczegóły rekrutacji dla absolwenta szkoły podstawowej

Szczegóły rekrutacji dla absolwenta gimnazjum

Podanie o przyjęcie do szkoły  Liceum Ogólnokształcące po szkole podstawowej

 

Podanie o przyjęcie do szkoły  Liceum Ogólnokształcące po gimnazjum

Podanie o przyjęcie do szkoły Technikum po szkole podstawowej

 

Podanie o przyjęcie do szkoły Technikum po gimnazjum

OFERTA TYPÓW SZKÓŁ I KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości

im. Szkół Podchorążych Rezerwy

w Zambrowie

NAZWA

PROFIL, ZAWÓD

KIERUNEK KSZTAŁCENIA,

KONTAKT

Technikum Nr 2

technik ekonomista

technik handlowiec

e-mail: zsazambrow@op.pl

 

 

tel. 862714882

technik reklamy

technik rolnik

technik budowy dróg

technik architektury krajobrazu

technik robót wykończeniowych w budownictwie

III Liceum Ogólnokształcące

ogólny

policyjny

pożarniczy

wojskowy

ratowniczy

fotograficzny