R E K R U T A C J A

2019/2020

Szczegóły rekrutacji dla absolwenta szkoły podstawowej

Szczegóły rekrutacji dla absolwenta gimnazjum

Podanie o przyjęcie do szkoły  Liceum Ogólnokształcące po szkole podstawowej

 

Podanie o przyjęcie do szkoły  Liceum Ogólnokształcące po gimnazjum

Podanie o przyjęcie do szkoły Technikum po szkole podstawowej

 

Podanie o przyjęcie do szkoły Technikum po gimnazjum

Terminy rekrutacji

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

13 maja do 18 czerwca 2019 r.  do godz. 16.00

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach z egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty.

od 21 czerwca do 25 czerwca  2019 r. do godz. 16.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie

do 4 lipca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych

5 lipca 2019 r. o godz. 10.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia 
o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty
i zaświadczenia lekarskiego

do 10 lipca 2019 r.  do godz. 16.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych

12 lipca 2019 r. o godz. 10.00

 

OFERTA TYPÓW SZKÓŁ I KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości

im. Szkół Podchorążych Rezerwy

w Zambrowie

NAZWA

PROFIL, ZAWÓD

KIERUNEK KSZTAŁCENIA,

KONTAKT

Technikum Nr 2

technik ekonomista

technik handlowiec

e-mail: zsazambrow@op.pl

 

 

tel. 862714882

technik reklamy

technik rolnik

technik budowy dróg

technik architektury krajobrazu

technik robót wykończeniowych w budownictwie

III Liceum Ogólnokształcące

ogólny

policyjny

pożarniczy

wojskowy

ratowniczy

fotograficzny